Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik

Avtorji

Nataša Pirih Svetina (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ina Ferbežar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

uporabna slovenistika, učenje slovenščine, poučevanje slovenščine, raba slovenščine

Kratka vsebina

Slovenščina kot drugi in tuji jezik je integralni del slovenske in slovenistične realnosti. Je živahno ter znanstveno, strokovno in aplikativno bogato razvejeno področje, ki je bilo že doslej s prispevki različnih avtorjev prisotno tudi v okviru simpozijev Obdobja. Še nikoli pa simpozij Obdobja ni bil v celoti posvečen prav vprašanjem slovenščine kot drugega ali tujega oziroma ciljnega jezika. To vrzel naj bi zapolnil 41. simpozij Obdobja. Področje slovenščine kot drugega in tujega jezika je umeščeno v širši kontekst uporabne slovenistike. Namen simpozija je predstaviti raznolikost vprašanj in izzivov, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki in strokovnjakinje znotraj tega dela uporabnega slovenističnega jezikoslovja. V središče razprav so postavljeni uporabnice in uporabniki slovenščine kot drugega in tujega jezika. V tem smislu so zanimiva vsa vprašanja, povezana z načrtovanjem in udejanjanjem slovenščine kot neprvega jezika, širše jezikovnopolitično pa tudi vprašanja odnosa jezikovne skupnosti do njenih raznoterih uporabnic in uporabnikov. Vsebinsko pokrivajo razprave različne teme na področju učenja in poučevanja ter rabe slovenščine: analizo sporazumevalnih potreb in praks uporabnic in uporabnikov slovenščine, različne dejavnike, pogoje in okoliščine njenega učenja in poučevanja ter zagotavljanje potrebne vsebinske in organizacijske infrastrukture za udejanjanje učenja in poučevanja.

Poglavja

 • Uvodnik
  Ina Ferbežar
 • Slovenščina kjerkoli in kadarkoli
  Spletni tečaj za samostojno učenje slovenščine Slovene Learning Online
  Tjaša Alič, Tanja Jerman
 • Metode in orodja za lažjo pripravo korpusov usvajanja jezika
  Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem, Mojca Stritar Kučuk
 • Novi časi in novi pristopi
  Generacija Z se uči slovenščine kot tujega jezika
  Kaja Dolar, Ivana Petric Lasnik, Petra Seitl
 • Slovenščina v šolskih spisih dvojezične šole na avstrijskem Koroškem
  Ursula Doleschal, Lisa Rieger
 • Spregledana vloga humorja pri poučevanju slovenščine kot drugega ali tujega jezika
  Katarina Dovč, Mojca Jesenovec, Melita Vešner
 • Glagolski vid za frankofonske govorce slovenščine kot drugega ali tujega jezika
  Kaja Dragoljević
 • Slovenščina v očeh srbskih jezikoslovcev
  Maja Đukanović, Jelena Budimirović
 • Literarna besedila pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika
  Model obravnave poezije
  Mateja Eniko, Matej Klemen, Janja Vollmaier Lubej
 • Učenje slovenščine v Gradcu in stališča staršev do slovenskega jezika
  Laura Fekonja Fonteyn, Tatjana Koren
 • »Lah blatschem gotovina?«
  Jezikovni profil uporabnika slovenščine na najnižji ravni
  Ina Ferbežar, Mateja Eniko
 • Ne prvi, ne drugi, ne tuji, pa vendar naš, čeprav tuj
  Slovenski jezik v Italiji kot epistemološko vprašanje
  Matejka Grgič
 • Na tečaj
  Učenje in poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji
  Patricija Gril
 • Med narodotvornostjo in medkulturnostjo
  Marica Strnad in slovenska inteligenca 19. stoletja
  Mia Hočevar
 • Iz zgodovine češko-slovenskih kulturnih stikov
  Doprinos Jana Václava Lega in Františka Vymazala, s poudarkom na slovnicah slovenščine
  Jasna Honzak Jahić
 • S Piko Nogavičko po sledeh glagolskega vida
  Elizabeta Jenko
 • Stereotipi so skriti v jeziku
  Obravnava stereotipov pri pouku slovenščine kot tujega jezika
  Tina Jugović, Jasmina Šuler Galos
 • Korpus učbenikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika
  Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem, Matej Klemen, Senja Pollak, Damjan Huber, Mateja Lutar
 • Nekateri vidiki priprave stopenjskih beril
  Na primeru priredb starejše slovenske književnosti
  Matej Klemen, Magda Lojk
 • Poučevanje slovenščine za redno vpisane tuje študente na Univerzi v Ljubljani
  Mojca Stritar Kučuk, Meta Klinar, Staša Pisek, Helena Šter
 • Učbenika Víťazoslava Hečka Slovensko berilo in Základy slovinskej gramatiky kot še danes aktualno učno gradivo slovenščine
  Svetlana Kmecová
 • Izkušnje in stališča govorcev slovenščine kot drugega jezika pri komunikaciji z govorci slovenščine kot prvega jezika
  Erika Kum, Maja Bitenc
 • Slovenski jezik u kontekstu istarske višejezičnosti
  Marko Ljubešić
 • Problematika rabe veznika pa v protivnem priredju pri pouku slovenščine kot tujega jezika
  Magda Lojk, Mateja Kosi
 • Večjezično izobraževanje v Kanalski dolini in položaj slovenščine
  Maja Mezgec, Nataša Gliha Komac
 • Ljubljana, štirizložna?
  Razmišljanje o trajanju zloga v slovenščini z gledišča govorca japonščine
  Jun Mita
 • Strategije učenja besedišča v slovenščini kot drugem in tujem jeziku
  Študija primera
  Gjoko Nikolovski, Kaja Pšeničnik
 • Vpliv koaktivacije italijanščine kot drugega jezika na fonološko presojanje besedišča v slovenščini kot prvem jeziku
  Matic Pavlič, Sara Andreetta, Penka Stateva, Artur Stepanov
 • The proximity of Slovenian and Croatian intellectual vocabulary
  Anita Peti-Stantić
 • Digitalna podpora slovenskemu jeziku v stiku
  Damjan Popič
 • Jezikovna zavest v poeziji sodobnih slovenskih avtorjev v Italiji
  Vilma Purič
 • Razlogi za učenje slovenskega jezika na Hrvaškem
  Barbara Riman
 • Napačne predstave o obsegu uradnih dvojezičnih območij v Republiki Sloveniji
  Martina Rodela
 • Jezikovna variantnost in slovenščina kot drugi in tuji jezik
  Marko Stabej
 • KOST med korpusi usvajanja tujega jezika
  Mojca Stritar Kučuk
 • Vloga in izzivi jezikovnega asistenta za slovenski jezik na avstrijskem Koroškem
  Jana Šter
 • Uvodna študija k čezmejni didaktiki čezmejne literature
  Ana Toroš
 • Praktična fonetika slovenskega jezika za študente bratislavske slovenistike
  Saša Vojtech Poklač

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

17 November 2022

Zbirka

Kako citirati

Pirih Svetina, N., & Ferbežar, I. (Eds.). (2022). Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik: Vol. Obdobja 41. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/Obdobja.41.2784-7152