Znanost in sodobni svet

Avtorji

Alfred North Whitehead
Sebastjan Vörös
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Timotej Prosen

Ključne besede:

sodobna znanost, matematika, zgodovina misli, filozofija, religija, alternativna filozofija znanosti

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga uteleša študijo izbranih vidikov zahodne kulture, v katerih se odraža tristoletni vpliv, ki ga je imela nanjo znanost. Rdeča nit te študije je pre­pričanje, da miselnost nekega obdobja izvira iz pogleda na svet, ki prevladuje med izobraženimi sloji v obravnavani skupnosti. Včasih je takih shem več, vse pa so­vpadajo s kulturnimi razhajanji, ki prežemajo takratni čas. Interesne sfere, iz katerih se porajajo različne kozmologije in ki so obenem podvržene vplivom slednjih, zaob­jemajo znanost, estetiko, etiko in religijo. V izbrani dobi bo vsaka od omenjenih sfer ustvarila svojevrsten pogled na svet. Če bo neka množica ljudi vpeta v vse sfere – ali v vsaj več kot eno izmed njih –, bo njihovo končno gledišče prešitek vseh teh različnih virov. Hkrati pa ima vsaka doba svojo prevladujočo preokupacijo: v treh stoletjih, ki bodo predmet naše raziskave, je iz znanosti izpeljana kozmologija zlagoma izpodri­vala starejša, drugorodna stališča. Ljudje znamo biti ozkogledi tako v časovnem kot v prostorskem oziru. Vprašamo se lahko, ali pred kratkim vznikla znanstvena miselnost sodobnega sveta ni nemara dober primer takšnega ozkoglednega zamejevanja.

Knjiga je prevod izvirnika v angleščini, Science and the Modern World.

Poglavja

  • Znanost in sodobni svet
    Alfred North Whitehead
  • Filozofija organizma
    Oris filozofske misli A. N. Whiteheada
    Sebastjan Vörös, Timotej Prosen

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

March 6, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-297-076-5