Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Avtorji

Jasna Podreka, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Lucija Dežan, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije; Katja Filipčič, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; Andrej Kirbiš, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta; Zorana Medarić, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije; Jasna Podreka, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Mateja Sedmak, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za družboslovne študije; Manja Skočir, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; Rok Smrdelj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Mojca Suhovršnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Marina Tavčar Krajnc, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

spolno nasilje, spolno nadlegovanje, visokošolske organizacije, raziskovalne organizacije, Slovenija

Kratka vsebina

Na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo med septembrom 2021 in februarjem 2023 koordinirali izvajanje ciljnoraziskovalnega projekta z naslovom Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Kot partnerske institucije so pri projektu sodelovali še Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Filozofska fakulteta v Mariboru. V okviru projekta smo analizirali stanje na področju sistemske obravnave spolnega nadlegovanja in nasilja v slovenskem akademskem prostoru. Na osnovi analize zbrane dokumentacije, dobrih praks iz tujine in najnovejših znanstvenih dognanj na tem področju so nastala priporočila za oblikovanje ustreznih sistemskih rešitev. Predstavljena so v priročniku, ki je pred vami.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

8 March 2023

Kako citirati

Antić Gaber, M., Dežan, L., Filipčič, K., Kirbiš, A., Medarić, Z., Podreka, J., Sedmak, M., Skočir, M., Smrdelj, R., Suhovršnik, M., & Tavčar Krajnc, M. (2023). Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji (J. Podreka , Ed.). Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970697