Slikovni preizkus besednjaka: 2–7 let: (SPB: 2–7 let)

Avtorji

Ljubica Marjanovič Umek
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Urška Fekonja
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kaja Hacin Beyazoglu
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

govorni razvoj, dojenčki, malčki, otroci, razvoj besednjaka

Kratka vsebina

V knjigi sta opisana razvoj in uporaba novega slovenskega pripomočka za ocenjevanja besednjaka malčkov in otrok. Slikovni preizkus besednjaka: 2–7 let (SPB: 2–7 let) je slikovni preizkus, namenjen individualnemu preizkušanju malčkov in otrok, starih od dve do sedem let, ki omogoča oceno normativnosti oziroma prepoznavanje morebitne nenormativnosti v razvoju besednjaka. Gre za prvi pripomoček za ocenjevanje govora malčkov in otrok, ki se osredotoča specifično na ocenjevanje zgodnjega besednjaka ter omogoča njegovo natančno, objektivno in zanesljivo oceno. Nastal je kot rezultat večdesetletnega raziskovanja značilnosti govornega razvoja različno starih dojenčkov, malčkov in otrok v zgodnjem in srednjem otroštvu. Avtorice v knjigi podrobno utemeljijo pomen ocenjevanja besednjaka malčkov in otrok, tudi v povezavi z ostalimi področji govora, kot so slovnica, sporazumevalne zmožnosti in pripovedovanje zgodbe ter z zgodnjo in kasnejšo pismenostjo. Posebno pozornost namenijo tudi interpretaciji zbranih podatkov o besednjaku malčkov in otrok ter primerom kvalitativne analize dosežkov različno starih otrok na več govornih preizkusih.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

20 March 2023

Kako citirati

Marjanovič Umek, L., Fekonja, U., & Hacin Beyazoglu, K. (2023). Slikovni preizkus besednjaka: 2–7 let: (SPB: 2–7 let). Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612971007