Vzgoja in izobraževanje za vključujočo skupnost: Pedagoško-andragoški dnevi 2023

Avtorji

Monika Govekar Okoliš (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Nina Breznikar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

vzgoja, izobraževanje, vključujoča skupnost

Kratka vsebina

Pedagoško-andragoški dnevi (PAD) 2023 so bili v četrtek, 26. januarja 2023, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov srečanja je bil Vzgoja in izobraževanje za vključujočo skupnost. Tematika vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost je v današnji družbi vedno bolj pomembna. Njen pomen so prepoznali in podprli v Evropskem svetu, Evropskem parlamentu in znotraj Evropske komisije leta 2017, ko so sprejeli evropski steber socialnih pravic. Ker se tudi pri nas na tem področju soočamo s številnimi vprašanji, smo PAD 2023 posvetili izzivom, razmislekom in iskanju skupnih rešitev, kako prispeva­ti h kakovostnejšemu in hitrejšemu uresničevanju vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

May 9, 2023