Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Avtorji

Namita Subiotto
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

Evropska noč raziskovalcev, Človek živali in žival človeku, Oddelek za slavistiko, sodobna slovanska poezija

Kratka vsebina

Leta 2022 smo na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev: Humanistika, to si ti s podnaslovom Člo-vek živali in žival človeku pripravili e-antologijo z besedili v izvirnikih in v slovenskih prevodih, ki smo jo naslovili Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji (DOI: 10.4312/ZOJG2690). Pesmi so prevedli uveljavljeni prevajalci, predavatelji in tudi študentje s študijskih programov na našem oddelku (Češki jezik in književnost, Južnoslovanski študiji, Polonistika, Primerjalno slovansko jezikoslovje, Rusistika, Slo-vakistika) pod mentorstvom predavateljev.
V zimskem semestru študijskega leta 2022/23 smo o pesmih iz e-antologije živah-no debatirali za slovansko bralno značko, ki smo jo izpeljali v s sodelovanju s Študent-sko sekcijo Zveze društev Slavističnega društva Slovenije. Pesmi, ki tematizirajo od-nos med človekom in živaljo, pa so pritegnile tudi dijake Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki so jih pod vodstvom svojih učiteljev prevedli še v likovni jezik. Njihove stvaritve so nas tako navdušile, da smo jih takoj uvrstili v antologijo in objavili še tiskano različico.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

31 May 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

Dimenzije

Kako citirati

Subiotto, N. (Ed.). (2023). Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612971236