Portfolijo učiteljic in učiteljev tujih jezikov: instrument za spremljanje razvoja učiteljskih kompetenc v času študija

Avtorji

Andreja Retelj
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

poučevanje nemščine, kompetence učiteljev

Kratka vsebina

Portfolijo učiteljev in učiteljic tujih jezikov je sestavljen iz štirih delov: Kompetence učiteljic in učiteljev tujega jezika, Opazovalni dnevnik, Vzorci dnevnih priprav in Zbirnik izobraževanj in usposabljanj. Nastal je v trimesečnem študentskem pilotnem projektu Načrtovanje sodobnega pouka nemščine v okviru razvojnega stebra financiranja A.I.1 »Oblikovanje podpornega sistema in mehanizmov ter izvedba pilotnih primerov izvajanja študijskega procesa osredinjenega na študente«, ki sta ga vodili izr. prof. dr. Andreja Retelj in izr. prof. dr. Irena Samide.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

January 29, 2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-254-7