Afriški anglofoni postkolonialni roman v slovenskem prevodu

Avtorji

Nina Grahek Križnar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

prevodoslovje, afriška anglofona književnost, prevodi, recepcija afriške književnosti, Slovenija

Kratka vsebina

Monografija zajema analizo enaintridesetih afriških anglofonih romanov, ki so v slovenščini izšli v času od leta 1960 do leta 2022, in njihovo recepcijo v slovenski ciljni kulturi. Avtorji prihajajo z območja nekdanjih britanskih afri­ških kolonij oziroma držav, ki so nastale na njihovem ozemlju, iz Nigerije, Gane, Kenije, Malavija, Somalije in Južne Afrike. Z opredelitvijo prevodnega polja afriške anglofone književnosti v slovenskem literarnem sistemu zapolni vrzel v prevodoslovju na področju pre­vajanja afriškega anglofonega romana. Analiza segmentov besedila pa pred­stavlja prevodne strategije slovenskih prevajalcev pri prevajanju nestandardnih kulturno specifičnih prvin v afriških anglofonih romanih in nakazuje, katerim prevodnim normam bi veljajo slediti v prihodnje.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

2 April 2024

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-297-300-1

Kako citirati

Grahek Križnar, N. (2024). Afriški anglofoni postkolonialni roman v slovenskem prevodu. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612973001