1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Avtorji

Darko Štrajn (ed)
Pedagoški inštitut
Goranka Kreačič (ed)
Lado Planko (ed)
Cvetka Hedžet Tóth (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

1968, Univerza v Ljubljani, upor, študentje, študentsko gibanje

Kratka vsebina

Zbornik predstavlja po 50 letih (i)zbrane podobe študentskega gibanja s konca šestdesetih in začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so – in kot so – ostale v spominu udeležencem in kot jih po drugi strani vidijo nekateri mlajši analitiki. Pahljača pristopov sega od spominov prek refleksije tedanjih izkušenj do splošnejših razmišljanj in analiz; največkrat skušajo avtorji-udeleženci tematizirati in osmisliti vsakokratno osebno izkušnjo, jo nadgraditi z analitično optiko ter umestiti v kontekst dogajanja v Jugoslaviji in Evropi oz. ZDA, s čimer tematizirajo in osmišljajo tudi to dogajanje sàmo. Rdeča nit pisanja je ugotovitev, da o študentskem gibanju ni mogoče govoriti kot od siceršnjega družbenega dogajanja ločenem, v sebi zaključenem in konsistentnem projektu. Mnogo bliže je bilo spontanemu odzivu na konkretne zgodovinske situacije, do katerega je prihajalo na različnih ravneh – kot izpraševanje temeljnih življenjskih vzorcev in vrednot, kot teorijski, etični, estetski oz. ustvarjalni impulz, pri čemer politično predstavlja samo enega od segmentov dogajanja. Podobno težko opredeljiva je diahrona podoba gibanja; med tistim, kar je gibanje bilo do 1968, in tistim, kar je bilo med 1969 in 1974, je precej razlik; povezuje ju predvsem prepoznanje (»ozaveščenje«) in odločitev za vlogo aktivnega družbenega subjekta, šele drugotno tudi njuni cilji.

Poglavja

 • Petdeset let potem: živi spomin
  Darko Štrajn, Goranka Kreačič, Lado Planko
 • Idealizem in političnost v študentskem gibanju 1963/64
  Dušan Voglar
 • 1968 in Jugoslavija
  Reddens
 • Kako razumeti študentska gibanja?
  Darko Štrajn
 • Študentsko gibanje 1968 je bilo bistveni element »nove levice«
  Božidar Debenjak
 • Družbeno-kulturni konteksti študentskega gibanja; kaj pa študentke?
  Mirjana Nastran Ule
 • Študentsko gibanje je privedlo do pomembnih emancipatornih preobrazb v kulturi in družbi
  Andrej Ule
 • Revolucija in poezija
  Ivo Svetina
 • Spomini na leto 1968: človek je mnogo več kot samo privesek ekonomije
  Cvetka Hedžet Tóth
 • Po plimi pride oseka – pa kaj potem!
  Pavel Zgaga
 • Happening, v katerem uživa predvsem umetnik performer, ali moje leto 1968
  Lev Kreft
 • Politični boj ni nikoli boj za identiteto, ampak boj za univerzalno emancipacijo
  pogovor z dr. Mladenom Dolarjem
  Mitja Čander
 • Oseminšestdeseto v Ljubljani je bilo samosvoje
  Franci Pivec
 • Petdeseta obletnica '68
  Ciril Baškovič
 • Študentsko gibanje 1968–1974 in revija »2000«
  Peter Kovačič Peršin
 • Študenti v šoli zgodovine: Ljubljana, 1968–1971
  Bogomir Mihevc
 • TONE REMC – študentski poslanec
  Lenart Šetinc
 • Teoretične osnove komune v Šempasu
  Marko Pogačnik
 • Privid svobode
  Lado Planko
 • Mednarodni odbor Skupnosti študentov Univerze v Ljubljani 1969–1972
  Janez Stergar
 • Da revoluciji, ampak revoluciji v glavi
  pogovor z Milanom Deklevo
  Mitja Čander
 • 1968: Boj za sanje?
  Emil Milan Pintar
 • Leta, ki so pretresla svet in oblikovala generacijo
  za živ socializem
  Pavle Kristan
 • Gibanje OHO in pomen prevrata v umetnosti 60-ih let
  Marko Pogačnik
 • Jaša Zlobec: revolucionar in ... anarhist
  Andrej Medved
 • Pesniški podmladek študentskega gibanja 1968–72
  Boris A. Novak
 • Smo bile zraven? 1970–1971–1972 – in pozneje?
  Metka Zupančič
 • Nič ne bom napisal
  Milan Jesih
 • Radio Študent in študentsko gibanje
  Boris Muževič
 • Od svobode do kazenske kolonije
  Marjan Pungartnik
 • Od Pupilije Ferkeverk do študentskega gibanja
  Goranka Kreačič
 • Leta 1968–1972 v kadrih
  Želimir Žilnik
 • Literarni modernizem, teorija in politika »dolgega leta '68« med centrom in periferijo
  Marko Juvan
 • Hrup
  Mitja Čander
 • Vplivi hladnovojne propagande na sodobne interpretacije študentskih gibanj leta 1968
  Andraž Jež
 • Oddaljene neposrednosti: maj '68 med dogodkom in posledicami
  Rok Benčin
 • Študentsko gibanje 1968 znotraj družbenih konfliktov jugoslovanskega socializma
  Gorazd Kovačič
 • Monopol kritike: Ljubljansko sojenje študentom leta 1974
  Tomaž Ivešić
 • Povzetek
 • Abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

15 September 2020

Kako citirati

Štrajn, D., Kreačič, G., Planko, L., & Hedžet Tóth, C. (Eds.). (2020). 1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610603702