Sociolingvistično iskrenje

Avtorji

Maja Bitenc (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Marko Stabej (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Andrejka Žejn (ed)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Ljubljana

Ključne besede:

jezikovne zvrsti, medjezikovno sporazumevanje, manjšinsko šolstvo, jezikovna politika, medijski diskurz, sociolingvistika

Kratka vsebina

Sociolingvistika kot razvejana interdisciplinarna veda z različnimi metodološkimi pristopi raziskuje jezik kot družbeni pojav oz. razmerje med jezikom in družbo – tako tudi prispevki v tej knjigi na različne načine obravnavajo različna vprašanja, relevantna za slovensko jezikovno skupnost in slovensko jezikoslovje.

Monografija je bila zasnovana ob 90-letnici rojstva zaslužne profesorice Univerze v Ljubljani dr. Brede Pogorelec z željo, da bi bili rezultati nekaterih zanimivih diplomskih in doktorskih raziskav, ki so bile pod mentorstvom profesoričinih učenk in učencev ter njihovih kolegic in kolegov opravljene na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dostopni tudi širše.

Poglavja

 • Izseka iz recenzij
  Albina Nećak Lük, Karmen Kenda-Jež
 • Uvod
  Maja Bitenc, Marko Stabej, Andrejka Žejn
 • Pojmovanje socialne zvrstnosti pri govorcih slovenščine in vpliv šolanja
  Ana Gruden
 • Med realnostjo in samooceno jezikovne rabe
  Maja Bitenc
 • Sociolingvistična analiza sinhroniziranih animiranih filmov
  Tina Šlajpah
 • Jezikovna zmožnost učencev priseljencev v osnovni šoli
  Mihaela Knez
 • Medjezikovni stiki v slovenskem šolskem okolju
  Alenka Morel
 • Stališča o tolmačenju v slovenski znakovni jezik v izobraževanju gluhih in naglušnih
  Marjetka Kulovec
 • Stališča dijakov do slovenskih in nemških jezikovnih zvrsti na avstrijskem Koroškem
  Raziskava s tehniko prikritih dvojic
  Petra Jerovšek
 • Ohranjanje identitete s poučevanjem slovenščine med Slovenci v Avstriji
  Damjana Kern Andoljšek
 • Slovenščina in slovenstvo v Braziliji
  Manca Klun
 • Vzorci preklapljanja v dvojezičnem pogovoru
  Maša Novak
 • E-knjiga v slovenščini kot priložnost za ohranjanje vitalnosti slovenskega jezika zunaj meja Slovenije
  Renata Zamida
 • Jezikovna politika v visokem šolstvu na Poljskem, v Sloveniji in Ukrajini
  Marija Sotnikova Štravs
 • Citatnost in reprezentacija v spletnem migracijskem diskurzu
  Zoran Fijavž, Darja Fišer

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

March 23, 2021