Vem, hočem, čutim: kognitivno-motivacijski vidiki čustev

Avtorji

Darja Kobal Grum
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

čustva, motivacija, kognicija, čustveni možgani, ciljno neskladna čustva, ciljno skladna čustva

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga je znanstvena monografija, v kateri raziskujemo čustva kot samostojni psihološki pojav ter v odnosu do motivacije in kognicije. Obsega 6 poglavij: Uvod, Znanstveni temelji čustev, Ocena situacije in čustveni možgani, Ocena ciljev in motivacijska vloga čustev, Ciljno neskladna čustva in stres ter Ciljno skladna čustva in pozitivni vidiki sebstva. Rdeča nit med poglavji so hipoteze, ki jih v monografiji razvijamo, utemeljujemo z ugotovitvami najsodobnejših raziskav, preverjamo z lastnimi raziskovalnimi izsledki, postavljamo v ustrezne konceptualne modele in na koncu potrdimo. Na koncu podamo še smernice za nadaljnje raziskovanje čustev v kontekstu optimalnega funkcioniranja v vsakdanjem življenju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 12, 2021