Prostovoljstvo v Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave

Avtorji

Eva Boštjančič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Katarina Babnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

prostovoljsko delo, razvoj prostovoljstva, prostovoljske dejavnosti, motivi prostovoljcev, korporativno prostovoljstvo

Kratka vsebina

Bralec se ne bo le seznanil s pojavom, ampak bo pridobil tudi vpogled v to, kako ga raziskovati in kakšno je prostovoljstvo v Sloveniji v vsej svoji dinamiki in pojavnih oblikah, tudi z vidika udeleženih posameznikov – prostovoljcev. Spoznal bo, kdo so prostovoljci in zakaj, kaj v njihovem okolju prostovoljstvo spodbuja in podpira, kaj prinaša in obenem kaj storiti, da bo še bolj zaživelo. Gre za enega redkih poskusov poglobljenega in sistematičnega spoznavanja narave pojava, v katerega je, tako ali drugače, vključen pomemben delež prebivalcev Slovenije in to na najbolj različnih področjih, od sociale in varnosti do izobraževanja, vzgoje in kulture.

Poglavja

 • Uvodnik
  Eva Boštjančič
 • Prostovoljstvo skozi čas
  Maruša Fijavž, Lea Hostnik, Karin Križman, Anja Marinšek, Helena Perić, Vanja Vidmajer
 • Razširjenost in oblike prostovoljstva v Sloveniji
  Jerneja Ferlan, Ana Frühauf, Ana Žuber
 • Čemu potrebujemo dobro opredelitev prostovoljstva?
  Teja Gale, Maša Milovič, Marja Zakelšek
 • Pristopi in pripomočki pri preučevanju različnih psiholoških vidikov prostovoljstva
  Jerca Bergant, Maša Lebar, Katja Škoda
 • Kako opredeljujemo korporativno prostovoljstvo?
  Vita Čebulj, Maša Černilec, Polona Kralj, Tjaša Poglej, Nika Pogorelc, Taja Vidonja
 • Katere delovne organizacije spodbujajo korporativno prostovoljstvo – neposredni in posredni dejavniki spodbujanja korporativnega prostovoljstva
  Eva Beg, Mateja Đotlo
 • Psihološki učinki in korelati prostovoljstva na ravni posameznika
  Neža Jakob, Gaja Natlačen, Ajda Novak
 • Kdo je tipičen prostovoljec – socialno-demografski dejavniki, povezani z odločitvijo za opravljanje prostovoljskega dela v Sloveniji
  Staša Lesjak, Maja Maša Šömen
 • Privabiti in biti privabljen – pogledi vodij in prostovoljcev na privabljanje v slovenskih prostovoljskih organizacijah
  Eva Esih, Timotej Jerman, Pika Ranc, Lucia Rojs
 • Kako ločiti prostovoljce od splošne populacije – primerjava osebnostnih lastnosti slovenskih prostovoljcev in splošne populacije
  Andraž Lazar, Tjaša Legat, Hana Mavrič, Mojca Sečki
 • Kako izbrati najprimernejše za nas – pristopi in kriteriji izbora novincev v prostovoljskih organizacijah
  Eva Boštjančič, Katarina Babnik
 • Kaj nas motivira za prostovoljstvo – primerjava med prostovoljci v študentskih društvih in prostovoljci v drugih prostovoljskih organizacijah
  Matic Matjašič, Dominik Pogorevc, Kristijan Ravnik, Marko Šopar
 • Vztrajati ali odnehati – raziskovanje dejavnikov namer prostovoljcev s pomočjo teorije načrtovanega vedenja in organizacijske pripadnosti
  Erik Babič, Beti Kovač, Sara Seršen
 • Kaj delajo prostovoljci – razvrstitev delovnih nalog prostovoljcev v Sloveniji
  Mateja Habjanič, Petra Mrkun, Jelena Pejić
 • Kaj nam prinaša prostovoljstvo – učinki prostovoljstva na prostovoljca in vloga mentorja
  Ema Kmetič, Teja Lazić, Lea Okretič
 • Ali se sploh splača biti prostovoljec – analiza pozitivnih in negativnih plati prostovoljstva v Sloveniji
  David Osolnik, Alja Šuster, Alja Vižintin
 • Kdo so strici iz ozadja – vloga mentorja skozi oči prostovoljcev
  Nina Gartner, Nuša Kastelic, Vita Ornik
 • Od poklica do poslanstva – psihologi v prostovoljstvu
  Lučka Guna, Tina Pogorelčnik, Nika Šašek, Katja Trbanc
 • Biti ali ne biti prostovoljec – primerjava motivov korporativnih prostovoljcev in prostovoljcev v neprofitnih organizacijah
  Tjaša Gadža, Katja Gorzetti, Iza Košir, Urška Sajovic
 • Kaj nam je tega treba – motivi slovenskih delovnih organizacij za izvajanje korporativnega prostovoljstva
  Maša Androjna, Neža Jenko, Katarina Sinja Miloševič
 • Kako spodbuditi zaposlene k prostovoljstvu – strategije slovenskih organizacij za vključitev zaposlenih v prostovoljske aktivnosti
  Iris Baruca, Aleksandra Butkovec Erjavec, Mia Dacinger Zorko, Ana Jurglič
 • Gonilna sila vztrajnih – dejavniki, ki spodbujajo zaposlene k prostovoljskim aktivnostim
  Maja Dolinar, Petra Maglica
 • Vračam družbi in izpopolnjujem sebe – (samo)zaznani učinek prostovoljnega dela na zaposlene
  Katja Pečar, Kaja Svenšek
 • Kako to počnemo pri nas – pregled dobrih praks korporativnega prostovoljstva v Sloveniji
  Živa Divjak, Blaž Skočaj Skok
 • Ker sem prostovoljec, sem pri delu bolj zavzet – povezanost organizacijskega prostovoljstva z delovnimi viri in zavzetostjo na delovnem mestu
  Eva Boštjančič, Sandra Antolović

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

12 August 2021

Kako citirati

Boštjančič, E., & Babnik, K. (Eds.). (2021). Prostovoljstvo v Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610605096