Govor v pedagoški praksi

Avtorji

Katarina Podbevšek (ed)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Nina Žavbi (ed)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Ključne besede:

razvijanje govora, govor, poučevanje govora, govorjeni jezik, izraznost glasu, kakovost glasu, načini razvijanja govora, sporazumevalna zmožnost, učiteljev govor, govorni nastop, govorna interpretacija, odrski govor, kultura govora, medijski govor, pravorečje, radijski govor, Jezikovno razsodišče, vrednotenje glasu, analiza glasu, slovenski znakovni jezik

Kratka vsebina

V monografiji Govor v pedagoški praksi je 33 avtorjev v 28 razpravah osvetlilo naslovno problematiko z različnih zornih kotov. Svoje raziskave so sodelujoči v skrajšani obliki predstavili na mednarodnem znanstvenem simpoziju Poučevanje govora 12. in 13. aprila 2019 na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Avtorji, tudi sami na različne načine vpeti v izobraževalni sistem, so s poglobljenimi razmisleki zarisali razvojno pot človekovega govora od prenatalnega in predšolskega obdobja (vrtec), izobraževanja v osnovni in srednji šoli ter umetniški gimnaziji, na fakultetah in umetniških akademijah do specialnih izobraževanj v govornih medijih.

Poglavja

 • Predgovor
  Govorno izražanje kot učna vsebina
  Katarina Podbevšek
 • Vpliv disfunkcije senzorne integracije na razvoj multisenzorike govora
  Matea Hotujac Dreven
 • Skrb za govor v vrtcu
  Maja Višček
 • Komunikacijski potenciali lutke kot spodbuda za učenje govora
  Helena Korošec
 • Razvijanje govora v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
  Jasna Jožef
 • Možnosti za razvijanje govorjenja učencev v 1. in 2. triletju osnovne šole
  Alenka Rot Vrhovec
 • Učim – torej govorim
  Katarina Kejžar
 • Nekoč k retorju in gledališkemu igralcu – kam pa danes?
  Poskus kritičnega pogleda na kurikularne umestitve govornega nastopa v okviru osnovnošolskega izobraževanja
  Janja Žmavc
 • Poučevanje govora v učnih načrtih za osnovno šolo, srednje šole in gimnazije
  Simona Pulko
 • Govorna interpretacija literarnega besedila v gimnaziji
  Jožica Jožef Beg
 • Kultura govorjene besede
  Darinka Marc, Katarina Torkar Papež
 • Poučevanje govora v programu umetniške gimnazije (smer Gledališče in film)
  Nataša Konc Lorenzutti
 • Kultura govora v študijskem programu Slovenski jezik in književnost (UM FF)
  Melita Zemljak Jontes
 • Kultura govora za študente Medijskih komunikacij (UM FERI)
  Alenka Valh Lopert
 • Kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev
  Tomaž Petek
 • Odprta vprašanja kodifikacije in smiselno univerzitetno poučevanje slovenskega govorjenega jezika
  Luka Horjak, Hotimir Tivadar
 • Govorno izobraževanje študentov novinarstva
  Tina Lengar Verovnik
 • Poučevanje fonetike na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture
  Martin Vrtačnik
 • Kako poučevati govor
  Izzivi sodobnega odrskega govora z vidika pravorečne norme
  Nina Žavbi
 • Razvijanje izraznosti glasu pri študentih Dramske igre
  Katarina Podbevšek
 • Vloga anatomije in fiziologije pri poučevanju govora
  Alida Bevk
 • Pouk odrskega govora
  Selena Andrić
 • Če me ne razumeš, me ni
  Nataša Barbara Gračner
 • Zvočni medij kot učenec in učitelj
  Aleš Jan
 • Izobraževanje radijskih govorcev v Radiu Slovenija
  Mateja Juričan, Maja Šumej
 • Delo gledališkega lektorja in njegova potencialna didaktična vloga na primeru drame Rožnati trikotnik Martina Shermana
  Klasja Zala Kovačič
 • Pogled nazaj za naprej
  Jezikovno razsodišče o TV-jeziku v osemdesetih letih
  Lucia Gaja Scuteri
 • Protokol spremljanja kakovosti glasu pri elitnih glasovnih profesionalcih z uporabo verbotonalnega sistema
  Vesna Kirinić Papeš, Dijana Hodalić, Zlatko Papeš
 • Mimika v slovenskem znakovnem jeziku
  Slovarska, skladenjska in prozodična
  Matic Pavlič
 • Povzetki
 • Abstracts

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

7 January 2020

Kako citirati

Podbevšek, K., & Žavbi, N. (Eds.). (2020). Govor v pedagoški praksi. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610602804