Govorna sporazumevalna zmožnost v angleščini kot tujem jeziku: slepe pege in izzivi v učenju in poučevanju ATJ

Avtorji

Mirjana Želježič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

formalno jezikovno izobraževanje, sodobna jezikovna pedagogika, komunikacijska paradigma, sposobnost kritičnega mišljenja

Kratka vsebina

Pričujoča monografija se osredotoča na najvišje vrednotene cilje znotraj formalnega (tuje)jezikovnega izobraževanja: na razvoj sporazumevalnih zmožnosti, ki – v skladu s komunikacijsko paradigmo v (tuje)jezikovnem poučevanju – velja za najpomembnejši cilj sodobne jezikovne pedagogike, ter na razvoj sposobnosti kritičnega mišljenja, ki jih izobraževalni sistemi v svetu navajajo kot krovni izobraževalni cilj. Izobraževalni dokumenti, ki so podstat pedagoške prakse v kontekstu poučevanja ATJ v Sloveniji (Strategije za učenje demokratičnega državljanstva, SEJO, Učni načrt za gimnazije (angleščina) in Angleščina: Predmetni izpitni katalog za splošno maturo), zrcalijo enako teoretsko usmerjenost, pri čemer (nejasno definiran) koncept kritičnega mišljenja povezujejo z (nejasno definiranim) konceptom demokratičnega državljanstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

June 24, 2020