Anglistika

16 Titles

Vse knjige

Prispevki k preučevanju slovenske skladnje

Mojca Smolej (ed), Mojca Schlamberger Brezar (ed)
April 4, 2023

Mednarodni študenti in zdravstvena komunikacija v Sloveniji

Monika Kavalir (ed), Marija Milavec Kapun (ed)
April 3, 2023

Spletni žanri v prevodu

Martin Anton Grad
December 30, 2020

Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji

Tatjana Balažic Bulc (ed), Jana Kenda (ed), Meta Lah (ed), Vesna Požgaj Hadži (ed)
December 4, 2019