Empirični pogled na pouk slovenskega jezika

Avtorji

Tadeja Rozman
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Irena Krapš Vodopivec
Škofijska gimnazija Vipava
Mojca Stritar
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Iztok Kosem
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

slovenski jezik, sodobni pouk, elektronski referenčni viri, korpusi, sporazumevanje

Kratka vsebina

Knjiga Empirični pogled na pouk slovenskega jezika vsebuje tri poglavja, ki prinašajo različne poglede na sodobni pouk slovenskega jezika. Poglavja so vsebinsko samostojna, a med seboj tematsko povezana, saj vsa obravnavajo jezikovni pouk slovenščine v tretjem triletju osnovnih šol in v srednjih šolah. V njih so predstavljene tri raziskave, nastale v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku (http://www.slovenščina.eu), ki je pretežno usmerjen v izdelavo prosto dostopnih elektronskih referenčnih virov za slovenski jezik, kot so različni besedilni korpusi, leksikalna baza, slovnični analizator, pedagoška slovnica in slogovni priročnik. Gre za vire, ki so podlaga za sodobno raziskovanje slovenskega jezika, pripravo jezikovnih priročnikov in drugih jezikovnih opisov, služijo pa lahko tudi kot pomoč pri usvajanju jezika in reševanju jezikovnih težav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

July 16, 2020