Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti: na poti k sodobnosti

Avtorji

Valentina Hribar Sorčan
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

jaz in drugi, postmoderna filozofija in umetnost, sodobne teorija jaza

Kratka vsebina

Monografija v prvem delu analizira sodobne teorije jaza s poudarkom na odnosu do drugega, pri čemer za izhodišče vzame pojma empatije in intersubjektivnosti v navezavi na Lippsovo in Husserlovo filozofijo ter sodobne filozofije duha. Drugi del monografije je posvečen filozofiji moderne in postmoderne umetnosti. Avtorica raziskuje odnos med starogrško tragedijo kot literarno umetnino in tragičnim občutjem življenja kot filozofsko, ontološko kategorijo, ki jo je novoveška subjektivnost oblikovala postopoma, najbolj zavzeto v romantični filozofiji in umetnosti. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

June 22, 2021