Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja

Avtorji

Ksenija Vidmar Horvat
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

podobe matere in materinstva, javna kultura, 20. stoletje, slovenski in ameriški povojni tisk

Kratka vsebina

Knjiga obravnava podobe matere in materinstva v javni kulturi v 20. stoletju. Teoretsko-analitski pristop sloni na primerjalni historično-sociološki metodi, pri čemer avtorica posebno pozornost namenja trem različnim zgodovinskim in družbenim kontekstom: povojnemu socialističnemu, povojnemu ameriškemu kapitalističnemu in poosamosvojitvenemu tranzicijskemu. Študija temelji na kulturnih analizah izbranih primerov iz slovenskega in ameriškega povojnega tiska. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 23, 2021