Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Avtorji

Ioana Jieanu (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Katarina Marinčič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Marjana Šifrar Kalan (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

romunski jezik, romansko jezikoslovje, jezikovni stiki, književni prevodi, romunska književnost

Kratka vsebina

Pričujočo monografijo je pripravil lektorat za romunski jezik in književnost, ki je s svojim delom začel leta 1978, z njo pa se želi pokloniti vsem, ki so neposredno povezani s promocijo romunskega jezika in kulture v slovenskem okolju: članom Oddelka za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, romunskim lektorjem, prevajalcem in kulturnim delavcem, seveda pa tudi slovenskim študentom, ki so se učili romunščine in se je še učijo.

Delo obsega osemnajst člankov, napisanih v slovenščini in romunščini, prispevali pa so jih profesorji Univerze v Ljubljani, profesorji romunščine z različnih univerz, nekdanji lektorji romunščine, ki so predavali v Ljubljani, kulturniki in seveda študentje lektorata. Raznolika in prodorna dvojezična monografija je namenjena tako romunski kot slovenski javnosti, strokovnjakom s področja jezikoslovja, primerjalne književnosti, poučevanja tujih jezikov in prevajanja, tujim študentom, ki se učijo romunščine, in vsem, ki se kakor koli ukvarjajo z romunskim jezikom, književnostjo in kulturo.

Poglavja

 • Uvodna beseda
  Ioana Jieanu, Katarina Marinčič, Marjana Šifrar Kalan
 • 40 let romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
  Marjana Šifrar Kalan
 • 40 let slovenščine na Univerzi v Bukarešti
  Katarina Dovč
 • Spomini na profesorja dr. Mitjo Skubica ob 40. obletnici lektorata romunskega jezika na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani
  Jasmina Markič
 • Eva Catrinescu (1955–2018)
  Metka Šorli
 • Univerzitetni profesor dr. Marius Ilie Oros (1940–2017)
  Katalin Balázs
 • Slovenske leksikalne prvine v istroromunskem narečju
  Richard Sârbu
 • Slovenski jezikoslovec Ivan Koštiál in romanski jeziki
  Agata Šega
 • Ob rob okrogli mizi o prevajanju slovenske literature v romunščino in romunske literature v slovenščino
  Marjeta Prelesnik Drozg
 • Din dilemele şi certitudinile unui traducător de literatură
  Paula Braga Šimenc
 • Poučevanje kot zgodba vs. zgodba poučevanja na podlagi izkušnje iz Slovenije in Madžarske
  Florin Cioban
 • Etimološke ugotovitve o nekaterih turških leksikalnih elementih v romunskem jeziku
  Nicolae Stanciu
 • Vidiki komunikacije romunskih otrok v Sloveniji
  Ioana Jieanu
 • Druženje z romunskim antijunakom
  Spominski zapis
  Katarina Marinčič
 • Nichita Stănescu v kontekstu generacije ’60
  Pesniške formule
  Lidija Dimkovska
 • Gledališče kot sredstvo za razvijanje govornih spretnosti pri pouku tujih jezikov
  Klara Rus
 • Francoski jezikovni vpliv v romunščini in slovenščini
  Meta Kompara
 • Ideja nacionalnosti v poeziji zgodnjega 20. stoletja Luciana Blage in Srečka Kosovela
  Klara Katarina Rupert
 • Sodobna mednarodna selitvena gibanja v izbranih državah: Romunija
  Nika Knez

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

19 July 2021

Kako citirati

Jieanu, I., Marinčič, K., & Šifrar Kalan, M. (Eds.). (2021). Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610604815