Kolokacije v slovenščini

Avtorji

Iztok Kosem (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Ključne besede:

korpusno jezikoslovje, kolokacijski slovarji, jezikovni viri, digitalni slovarji, uporabniške evalvacije

Kratka vsebina

Kolokacija kot tipična sopojavitev vsaj dveh leksikalnih enot je jezikovni pojav, ki je že dolgo predmet raziskav na različnih področjih, od korpusnega jezikoslovja in leksikografije do učenja in poučevanja jezikov. Pričujoča monografija, ki je nastala kot rezultat temeljnega raziskovalnega projekta KOLOS (Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki), prinaša v znanstveni prostor pomembna nova teoretska in metodološka spoznanja o različnih vidikih kolokacij v slovenskem jeziku.

Poglavja

 • Uvod
 • Opredelitev kolokacij v digitalnih slovarskih virih za slovenščino
  Polona Gantar, Simon Krek, Iztok Kosem
 • Evalvacija avtomatskega luščenja kolokacijskih podatkov iz besednih skic v orodju Sketch Engine
  Eva Pori, Iztok Kosem
 • Razvrščanje in relevantnost kolokatorjev v slovenščini
  Novi pristopi
  Iztok Kosem, Nataša Logar, Kaja Dobrovoljc, Nikola Ljubešić
 • Razvrstitev kolokacij v slovarskem vmesniku
  Uporabniške prioritete
  Špela Arhar Holdt
 • Slovenske ontologije semantičnih tipov
  Samostalniki
  Iztok Kosem, Eva Pori
 • Kolokacije in časovni trendi
  Iztok Kosem, Jaka Čibej
 • Evalvacija uporabniškega vmesnika Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine
  Eva Pori, Iztok Kosem, Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt
 • Kolokacije v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine
  Evalvacija podatkov in predlog za izboljšavo
  Špela Arhar Holdt

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

October 8, 2021