Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

Avtorji

Andreja Avsec
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tina Kavčič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Gaja Zager Kocjan
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

sreča, merjenje subjektivnega blagostanja, telesno zdravje, osebnost, uravnoteženo blagostanje, pozitivna psihologija

Kratka vsebina

V monografiji avtorice predstavljajo ugotovitve več raziskav, ki so jih izvedle v zadnjih desetih letih, in jih umestijo na področje pozitivne psihologije, ki se je kot znanstvena disciplina uveljavila po letu 2000. Kot teoretični okvir v prvem poglavju predstavijo raziskave laičnega pojmovanja sreče in teoretične modele subjektivnega blagostanja. Poudarek na znanstveni ustreznosti merskih instrumentov v pozitivni psihologiji je spodbudil interes za konstrukt subjektivnega blagostanja tudi na drugih področjih psihologije.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

23 June 2022

Kako citirati

Avsec, A., Kavčič, T., & Zager Kocjan, G. (2022). Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789617128475