Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

Avtorji

Andreja Avsec
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Tina Kavčič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Gaja Zager Kocjan
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

sreča, merjenje subjektivnega blagostanja, telesno zdravje, osebnost, uravnoteženo blagostanje, pozitivna psihologija

Kratka vsebina

V monografiji avtorice predstavljajo ugotovitve več raziskav, ki so jih izvedle v zadnjih desetih letih, in jih umestijo na področje pozitivne psihologije, ki se je kot znanstvena disciplina uveljavila po letu 2000. Kot teoretični okvir v prvem poglavju predstavijo raziskave laičnega pojmovanja sreče in teoretične modele subjektivnega blagostanja. Poudarek na znanstveni ustreznosti merskih instrumentov v pozitivni psihologiji je spodbudil interes za konstrukt subjektivnega blagostanja tudi na drugih področjih psihologije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 23, 2022