Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja

Avtorji

Eva Sicherl
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Andreja Žele
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

jezikoslovje, izrazje, angleščina, slovenščina

Kratka vsebina

Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja je obrnjeni in dopolnjeni del Slovensko-angleškega glosarja jezikoslovnega izrazja, ki je izšel l. 2012. Prinaša več kot 2500 iztočnic, tj. temeljnih in najpogosteje rabljenih angleških jezikoslovnih izrazov ter njihove slovenske ustreznice; vključene so tudi najbolj značilne strokovne besedne zveze. Z glosarjem sta kontrastivno predstavljena dva zelo različna jezikovna sistema in dve različni slovnični tradiciji, delno pa so dodani tudi termini, ki se v slovenskem jezikoslovju šele uveljavljajo skupaj s pripadajočimi ožjimi lingvističnimi področji, ki pa so v angloameriškem svetu že dodobra razvita, kot npr. kognitivno jezikoslovje, sociolingvistika in psiholingvistika.

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

19 December 2022

Kako citirati

Sicherl, E., & Žele, A. (2022). Angleško-slovenski glosar jezikoslovnega izrazja. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970406