Aristotelov spis O duši: Slovenski prevod Antona Doklerja iz leta 1933, Recepcija v srednjeveški in renesančni filozofiji

Avtorji

Franci Zore (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jan Ciglenečki (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Aristotel, O duši, Anton Dokler, srednjeveška in renesančna recepcija

Kratka vsebina

Spominska monografija Aristotelov spis O duši, ki je posvečena klasičnemu filologu Antonu Doklerju (1871–1943) in njegovemu neobjavljenemu prevodu omenjenega Aristotelovega spisa iz leta 1933, je razdeljena na več tematskih sklopov. V prvem delu z naslovom »Vprašanje o duši in prvi slovenski prevod Aristotela« urednika Franci Zore in Jan Ciglenečki v tematiko uvajata s kratkim razmišljanjem o filozof­skih začetkih preučevanja duše v stari Grčiji ter pomenljivem zatonu pojma duše v novoveški filozofiji in znanosti. Drugi – in osrednji del – monografije prinaša neobjavljen prevod Aristotelovega spisa O duši. Tretji sklop prinaša obsežno študijo Mateja Hriberška o življenju in delu Antona Doklerja, ki se je v slovensko intelektualno tradicijo in šolsko zgodovino vpisal pred­vsem s svojim delom na področju klasične filologije, še zlasti slovaropisja. Četrti – in zadnji – sklop monografije, ki sta ga pripravila Kajetan Škraban in Jaka Klasinc, ima naslov »Srednjeveška in renesančna recepcija Aristotelovega spisa O duši«.

Poglavja

 • Vprašanje o duši in prvi slovenski prevod Aristotela
  Franci Zore, Jan Ciglenečki
 • Doklerjev prevod Aristotelovega spisa O duši in odlomka iz Platonove Države
  Aristotel, Platon, Anton Dokler
 • Vpogled v življenje in delo Antona Doklerja
  Matej Hriberšek
 • Srednjeveška in renesančna recepcija Aristotelovega spisa O duši
  Kajetan Škraban, Jaka Klasinc

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

December 19, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-297-031-4