»Pošast novega humanizma«: modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem

Avtorji

Jan Vrhovski
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jana S. Rošker
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

subjektnost, kitajska modernizacija, kitajski humanizem, kitajska idejna tradicija, zahodni humanizem

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga obravnava razvoj pojmovanja subjektnosti v obdobju kitajske mo­dernizacije, med reformnim obdobjem v pozni dinastiji Qing in zgodnjim obdo­bjem Ljudske republike Kitajske. Knjiga, ki je napisana v soavtorstvu Jana Vrho­vskega in Jane S. Rošker, je nastala kot nadaljevanje temeljne študije avtorice o tradicionalnem kitajskem humanizmu, pod naslovom Humanizem v transkulturni perspektivi: Primer Kitajske. Osrednja tema knjige sloni na vprašanju, na kakšen način so se te idejne osnove spremenile in v kakšni smeri so se razvijale naprej v obdobju kitajskih moderniza­cijskih procesov, ki so temeljili na kritičnem prevpraševanju lastne idejne tradicije na eni in poglobljenem soočanju z zahodno, predvsem evropsko miselnostjo na drugi strani. V svojem skupnem delu se avtor in avtorica pobližje ukvarjata pred­vsem z idejo humanizma in kitajskimi konceptualizacijami subjekta, kakršne so se na Kitajskem na novo vzpostavile na pragu moderne dobe.

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

31 January 2023

Kako citirati

Vrhovski, J., & Rošker, J. S. (2023). »Pošast novega humanizma«: modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612970628