»Pošast novega humanizma«: modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem

Avtorji

Jan Vrhovski
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jana S. Rošker
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

subjektnost, kitajska modernizacija, kitajski humanizem, kitajska idejna tradicija, zahodni humanizem

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga obravnava razvoj pojmovanja subjektnosti v obdobju kitajske mo­dernizacije, med reformnim obdobjem v pozni dinastiji Qing in zgodnjim obdo­bjem Ljudske republike Kitajske. Knjiga, ki je napisana v soavtorstvu Jana Vrho­vskega in Jane S. Rošker, je nastala kot nadaljevanje temeljne študije avtorice o tradicionalnem kitajskem humanizmu, pod naslovom Humanizem v transkulturni perspektivi: Primer Kitajske. Osrednja tema knjige sloni na vprašanju, na kakšen način so se te idejne osnove spremenile in v kakšni smeri so se razvijale naprej v obdobju kitajskih moderniza­cijskih procesov, ki so temeljili na kritičnem prevpraševanju lastne idejne tradicije na eni in poglobljenem soočanju z zahodno, predvsem evropsko miselnostjo na drugi strani. V svojem skupnem delu se avtor in avtorica pobližje ukvarjata pred­vsem z idejo humanizma in kitajskimi konceptualizacijami subjekta, kakršne so se na Kitajskem na novo vzpostavile na pragu moderne dobe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

January 31, 2023