Mednarodni študenti in zdravstvena komunikacija v Sloveniji

Avtorji

Monika Kavalir (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Marija Milavec Kapun (ed)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Ključne besede:

mednarodni študenti, zdravstveno varstvo, Slovenija, komunikacija, študentska mobilnost

Kratka vsebina

Pričujoča monografija izhaja iz projekta ≫IKTERUS — Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ)≪ in naslavlja problematiko informiranosti mednarodnih študentov o zdravstvenem zavarovanju in pravicah, ki jim pripadajo glede na njihov status in državo izvora, njihovega dostopa do zdravstvenih storitev ter komunikacije zdravstvenih vsebin s strani pristojnih institucij (predvsem visokošolskih zavodov in zdravstvenih ustanov, pa tudi širše). Knjiga predstavlja osnovo za nadaljnje proučevanje problematike mednarodnih študentov v Sloveniji, tako z zdravstvenega vidika kot tudi deloma z nekaterih drugih. Hkrati pa predstavlja izhodišča za oblikovanje strategij za pristop k mednarodnim študentom, da se bodo v Sloveniji počutili dobro in sprejete. S tem bo možno dosegati optimalne učinke študentskih migracij tako na posameznike, ki prihajajo k nam z namenom študija, kot tudi njihove vrstnike, izobraževalne institucije in ne nazadnje na celotno družbo.

Poglavja

 • Monografiji na pot
  Andreja Kvas
 • Predgovor
  Mateja Ana Grulja
 • Uvod
  Monika Kavalir, Marija Milavec Kapun
 • Migracije v svetu in Evropi
  Ines Kokalj, Klavdija Kustec
 • Mednarodni študenti v Sloveniji in na Univerzi v Ljubljani
  Nataša Pirih Svetina, Monika Kavalir
 • Oblikovanje identitete posameznika in mednarodne migracije študentov
  Marija Milavec Kapun
 • Ozadje, raziskovanje in izdelki projekta IKTERUS
  Marija Milavec Kapun, Monika Kavalir
 • Študentsko doživljanje interdisciplinarnega dela
  Petra Polanič
 • Zdravstveno varstvo mednarodnih študentov
  Marija Milavec Kapun
 • Zdravstvena pismenost mednarodnih študentov
  Marija Milavec Kapun
 • Jezikovne kompetence zdravstvenih delavcev Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani
  Haris Mustajbašić, Marija Milavec Kapun, Monika Kavalir
 • Jezikovna vprašanja pri posredovanju informacij mednarodnim študentom
  Monika Kavalir, Nataša Pirih Svetina
 • Grafična dimenzija komunikacije v zdravstvu
  Nace Pušnik, Maša Kokalj
 • Zaključki in predlogi izboljšav
  Monika Kavalir, Marija Milavec Kapun

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

April 3, 2023