Študije slovensko-madžarskih odnosov

Avtorji

Jutka Rudaš (ed)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Hotimir Tivadar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Madžarska, Slovenija, jezikovni stiki, kulturni stiki, književnost

Kratka vsebina

Madžarski jezik, književnost, kultura in zgodovina so kljub geografski bližini v slovenskem kulturnem prostoru dokaj neznani, vendar za slovensko kulturo ob svoji drugačnosti predstavljajo dodatno estetsko in duhovno vrednost; spoznanje madžarske kulturne vrednosti presenetljivo jasno pokaže medkulturne razlike. Pomembno je, da kulturo in literaturo v njuni prostorski, zgodovinski in kulturni drug(ačn)osti razklenemo za razumevajočo prisvojitev in s tem v di­alog pritegnemo estetske komunikacije tudi v slovenskem duhovnem prostoru. Čeprav nas povezujejo podobnosti in razlike, se s poznavanjem madžarske kulture dinamika medkulturnih stikov (lahko) še bolj poglablja. Čeprav gre za sosednji državi, se razdalja, rojena iz jezikovnih težav in razlik v kulturni in zgodovinski usmerjenosti, počasi manjša. Monografija nove serije Znanstvene založbe Filozofske fakultete: Hungarologica Labacensia je prva v vrsti premo­ščanja kulturne distance za razumevanje kulturnih razlik v madžarsko-sloven­skem duhovnem prostoru.

Poglavja

 • Lectori salutant ...
  Jutka Rudaš
 • Uvodnik urednika o pomenu pričujoče monografske publikacije in globljih madžarsko-slovenskih odnosih
  Hotimir Tivadar
 • Velikani sodobne madžarske književnosti: Esterházy, Nádas, Krasznahorkai
  Jutka Rudaš
 • Očrt kritiške recepcije madžarske književnosti
  Nastja Majerič
 • Eksistencialistična podoba sveta v poeziji Jánosa Pilinszkega in Edvarda Kocbeka
  Alma Várkonyi
 • Prekmurska jezikovno-kulturna identiteta na prelomu prejšnjega stoletja in danes
  Hotimir Tivadar
 • Življenje prevzetih besed – izobraževalna terminologija v madžarsko-madžarskem slovarju Termini
  Anna Kolláth
 • Dodatek za dvojezičnost in raba madžarskega jezika v javnih ustanovah na narodnostno mešanem območju v Prekmurju: prikaz izbranih raziskovalnih rezultatov
  Sonja Novak Lukanovič
 • Kalejdoskop identitete: madžarska pesnica Julijskih Alp, Gizella Tarczay
  Andor Mészáros
 • 40. obletnica Oddelka za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
  Jutka Rudaš, Anna Kolláth, Péter Gaál

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

12 May 2023

Kako citirati

Rudaš, J., & Tivadar, H. (Eds.). (2023). Študije slovensko-madžarskih odnosov: Vol. Hungarologica Labacensia 1. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612971168