Janko Kos in slovenska primerjalna književnost

Avtorji

Tone Smolej (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Janko Kos, primerjalna književnost, zgodovina slovenske literature

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga iz zbirke Historia facultatis je posvečena zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani Janku Kosu. Rodil se je dobro desetletje po ustanovitvi Filozofske fakultete in le nekaj let po prvih predavanjih iz primerjalne književnosti, od objave njegovega prvega članka, zapisa v Mladinski reviji, pa bo letos, ko ima profesor v tisku kar dve obsežni razpravi, minilo petinsedemdeset let. Knjigo smo najprej snovali kot klasičen ≫festschrift≪, s katerim smo želeli počastiti profesorjevo devetdesetletnico, a se je prvotni načrt zaradi različnih razlogov spremenil. Sčasoma se je izoblikovala pričujoča monografija o življenju in delu enega od utemeljiteljev slovenske primerjalne književnosti. Posamezna poglavja so prispevali nekdanji profesorjevi študenti, doktorandi, asistenti, nasledniki na katedri, predvsem pa njegovi učenci. V poglavjih so obravnavali tista profesorjeva znanstvena področja, ki so tudi njim blizu, kar pomeni, da so njihove razprave nekakšen dialog z Jankom Kosom.

Poglavja

 • Uvod
  Tone Smolej
 • Litteris comparativis semper deditus
  Tomo Virk
 • O priimku Kos
  Marko Snoj
 • Od rednega študenta do rednega profesorja
  Kosova študijska leta
  Tone Smolej
 • Kos o Danteju, Boccacciu, Manzoniju
  Martina Ožbot
 • Kos o Zoisu
  Luka Vidmar
 • Kos o Goetheju
  Irena Samide
 • Kos in Cankar
  Vanesa Matajc
 • Kos in Bartol
  Tomo Virk
 • Kosovi pogledi na Biblijo
  Alen Albin Širca
 • Ob Kosovi Primerjalni zgodovini slovenske literature
  Evald Koren
 • Kosova teorija lirike
  Darja Pavlič
 • Kos in učbeniki za književnost na sekundarni vzgojno-izobraževalni stopnji
  Alenka Žbogar
 • Kos in filmska umetnost
  Matevž Rudolf
 • Kos kot sekundarni avtor
  Seta Knop
 • Seznam predavanj Janka Kosa na Filozofski fakulteti (1970–2005)
  Irena Ipavec Dobrota
 • Bibliografija Janka Kosa 1948–2023
  Martin Grum
 • Mentorstvo pri doktorskih disertacijah in magistrskih delih

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

September 14, 2023