Janko Kos in slovenska primerjalna književnost

Avtorji

Tone Smolej (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Janko Kos, primerjalna književnost, zgodovina slovenske literature

Kratka vsebina

Pričujoča knjiga iz zbirke Historia facultatis je posvečena zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani Janku Kosu. Rodil se je dobro desetletje po ustanovitvi Filozofske fakultete in le nekaj let po prvih predavanjih iz primerjalne književnosti, od objave njegovega prvega članka, zapisa v Mladinski reviji, pa bo letos, ko ima profesor v tisku kar dve obsežni razpravi, minilo petinsedemdeset let. Knjigo smo najprej snovali kot klasičen ≫festschrift≪, s katerim smo želeli počastiti profesorjevo devetdesetletnico, a se je prvotni načrt zaradi različnih razlogov spremenil. Sčasoma se je izoblikovala pričujoča monografija o življenju in delu enega od utemeljiteljev slovenske primerjalne književnosti. Posamezna poglavja so prispevali nekdanji profesorjevi študenti, doktorandi, asistenti, nasledniki na katedri, predvsem pa njegovi učenci. V poglavjih so obravnavali tista profesorjeva znanstvena področja, ki so tudi njim blizu, kar pomeni, da so njihove razprave nekakšen dialog z Jankom Kosom.

Poglavja

 • Uvod
  Tone Smolej
 • Litteris comparativis semper deditus
  Tomo Virk
 • O priimku Kos
  Marko Snoj
 • Od rednega študenta do rednega profesorja
  Kosova študijska leta
  Tone Smolej
 • Kos o Danteju, Boccacciu, Manzoniju
  Martina Ožbot
 • Kos o Zoisu
  Luka Vidmar
 • Kos o Goetheju
  Irena Samide
 • Kos in Cankar
  Vanesa Matajc
 • Kos in Bartol
  Tomo Virk
 • Kosovi pogledi na Biblijo
  Alen Albin Širca
 • Ob Kosovi Primerjalni zgodovini slovenske literature
  Evald Koren
 • Kosova teorija lirike
  Darja Pavlič
 • Kos in učbeniki za književnost na sekundarni vzgojno-izobraževalni stopnji
  Alenka Žbogar
 • Kos in filmska umetnost
  Matevž Rudolf
 • Kos kot sekundarni avtor
  Seta Knop
 • Seznam predavanj Janka Kosa na Filozofski fakulteti (1970–2005)
  Irena Ipavec Dobrota
 • Bibliografija Janka Kosa 1948–2023
  Martin Grum
 • Mentorstvo pri doktorskih disertacijah in magistrskih delih

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

September 14, 2023

Kako citirati

Smolej, T. (Ed.). (2023). Janko Kos in slovenska primerjalna književnost. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612971403