Dolina Baruna pod Makalujem: znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014

Avtorji

Tajan Trobec (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Uroš Stepišnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Himalaja, Nepal, geologija, ledeniki, rastlinstvo, živalstvo, visoka nadmorska višina

Kratka vsebina

Monografija Dolina Baruna pod Makalujem. Znanstvene raziskave v okviru alpinističnih himalajskih odprav leta 1972 in 2014 je zaradi interdisciplinarnosti domala edinstvena v Sloveniji. Vsaj doslej ne poznamo publikacije, ki bi bila odsev ene ali več alpinističnih odprav v Himalajo, v okviru katerih je bilo izvedeno terensko znanstveno raziskovanje na področju več naravoslovnih ved, vključno z medicinsko. Takega raziskovanja in v tolikšnem obsegu kot leta 1972 ni bilo na slovenskih oz. takrat jugoslovanskih odpravah v tuja gorstva ne prej ne pozneje. Ker je leta 1972 v okviru 4. JAHO (4. jugoslovanske alpinistične odprave v Himalajo) raziskovanje na treh naravoslovnih področjih potekalo hkrati v istih pogojih in v isti pokrajini, se zato spodobi, da so rezultati objavljeni v isti publikaciji. Hkrati pa je to tudi priložnost za objavo raziskav, ki so bile na istem geografskem območju izvedene v času alpinistične odprave leta 2014. Za monografijo smo pridobili devet avtorjev. Trije so geografi, trije biologi, en geolog, en zdravnik in en alpinist ter poznavalec alpinistične zgodovine, udeleženec odprave na Makalu leta 1975 in eden od slovenskih prvopristopnikov na vrh Makaluja čez južno steno. Monografija nudi priložnost za spoznavanje specifične visokogorske pokrajine iz zelo različnih zornih kotov, kar omogoča celosten pogled na naravne pogoje in njihovo spreminjanje.

Poglavja

 • Uvodnik
  Aswin Kumar Shrestha
 • Geološke značilnosti Nepalske Himalaje s poudarkom na dolini Baruna pod Makalujem
  Matevž Novak
 • Pregled geomorfološkega raziskovanja zgornjega dela doline Baruna pod Makalujem, s poudarkom na letu 1972
  Jurij Kunaver
 • Spremembe obsega ledenikov na širšem območju Himalaje – primer preučevanja južnega ostenja Makaluja s pomočjo slikovnega gradiva iz let 1972 in 2014
  Irena Mrak, Tomaž Goslar
 • Značilnost rastlinstva v Nepalu s poudarkom na dolini Baruna pod Makalujem
  Matej Blatnik
 • Rastlinstvo Himalaje skozi zapise prof. dr. Toneta Wraberja
  Jože Bavcon, Blanka Ravnjak
 • Zoološke raziskave v dolini Baruna pod Makalujem
  Janez Gregori
 • Alpinistična zgodovina Makaluja
  Viki Grošelj
 • Vpliv visoke nadmorske višine na človeka in prilagoditve nanjo
  Tomaž Goslar, Irena Mrak

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

September 20, 2023

Zbirka

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-162-5