Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik

Avtorji

Lidija Rezoničnik (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Vojeslav Molè, poezija, umetnostna zgodovina, poljska književnost, prevodi

Kratka vsebina

Vojeslav Molè (1886–1973) je bil poklicno dejaven kot profesor umetnostne zgodovine, a hkrati celo življenje tesno povezan s književnostjo in pisanjem – posvečal se je poeziji, pisal je dnevnik in kasneje spomine, prevajal ter deloval kot književni in kulturni posrednik. Moletovo bogato življenjsko delo iz različnih zornih kotov osvetljuje pričujoča monografija, naslovljena Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik. Izhodiščno točko za pripravo monografije je predstavljal Posvet o Vojeslavu Moletu, ki ga je Slovenska matica v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske v Ljubljani pripravila 5. oktobra 2022. Večina sodelujočih na posvetu je svoje povzetke razširila v znanstvene prispevke; ti skupaj z dodanim prispevkom poljske avtorice in nagovori predstavljajo celoto monografije, ki jo izdajamo ob petdeseti obletnici Moletove smrti.

Poglavja

 • Uvodne besede
  Lidija Rezoničnik
 • Študijska leta Vojeslava Moleta
  Tone Smolej
 • Slovenski vojni ujetniki v Sibiriji in Vojeslav Molè
  Petra Svoljšak
 • Vojeslav Molè – začetnik univerzitetne zgodovine bizantinske umetnosti na Poljskem
  Małgorzata Smorąg Różycka
 • Poezija Vojeslava Moleta
  Alen Albin Širca
 • Odmevi Sapfine lirike v Moletovem opusu
  Sapfiška kitica v poeziji Vojeslava Moleta
  Matej Hriberšek
 • Vojeslav Molè, posrednik poljske književnosti – iz Arhiva Jagelonske univerze
  Lidija Rezoničnik
 • Zapuščina Vojeslava Moleta v Arhivu Republike Slovenije
  Bojan Cvelfar
 • Zapuščina Vojeslava Moleta v poljskih arhivih
  Lidija Rezoničnik
 • Ob odkritju spominske plošče Vojeslavu Moletu, 5. oktobra 2021
  Milček Komelj
 • Uvodne besede na posvetu o Vojeslavu Moletu, 5. oktobra 2022
  Aleš Gabrič
 • Profesor Vojeslav Molè: za Poljsko in Slovenijo. Jesen 1939
  Krzysztof Olendzki

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

November 10, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-197-7