Popravljanje jezika in besedil: učiteljska povratna informacija v šolski praksi: zbornik konference

Avtorji

Eva Pori (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Špela Arhar Holdt (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

vrednotenje jezikovne produkcije, osnovna šola in srednja šola, razvoj jezikovnih zmožnosti

Kratka vsebina

Strokovna monografija Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi prinaša nabor prispevkov, ki so bili predstavljeni na enakoimenski strokovni konferenci 5. aprila 2023 v Ljubljani. Konferenco sta organizirali Fakulteta za upravo in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani pod okriljem raziskovalnega projekta Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti, ki ga med leti 2021 in 2024 financira raziskovalna agencija ARIS (J7-3159).

Poglavja

 • Uvodnik v zbornik Popravljanje jezika in besedil
  Eva Pori, Špela Arhar Holdt
 • Kako učitelji popravljajo besedila učencev/dijakov?
  Alenka Rot Vrhovec
 • Kdo ali kaj naj koga ali kaj, kako in zakaj?
  (Prosti spis o popravljanju in povratni informaciji)
  Marko Stabej
 • Slovenski jezik in geografija
  Natalija Mihelčić Gradišar
 • Od besede k besedilu: učenci priseljenci in jezikovna zmožnost
  Andreja Popović
 • Z individualno popravo in medvrstniškim vrednotenjem do boljšega znanja
  Valentina Madjar Sitar
 • Vsak izmed nas je lahko Andrej
  Obravnava in ocenjevanje domačega branja pri pouku slovenščine
  Martina Kokelj
 • Od priprave do vrednotenja oz. ocenjevanja govornega nastopa s predstavitvijo pri slovenščini
  Maja Kosmač Zamuda
 • Z besedami gradimo, da besedilo pridobimo
  Razvijanje pisne jezikovne spretnosti pri pouku angleščine
  Tjaša Rotar Komel
 • Preverjanje branja in bralnega razumevanja
  Sandra Križnar
 • Sooblikovanje prilagoditev za nadarjene učence in učenke pri pouku slovenščine na predmetni stopnji v osnovni šoli
  Maja Brezovar
 • Vihar v moji glavi: disleksija
  Stanislava Stružnik
 • Ocenjevanje znanja angleščine v 4.–9. razredu osnovne šole
  Govorno sporočanje in razumevanje
  Aleksandar Tonić
 • Popravljanje napak v besedilih osnovnošolcev kot izziv
  Petra Jesenovec, Nuša Drinovec Sever
 • Povratna informacija pri pisanju pisnega sestavka v okviru izpita za pridobitev Nemške jezikovne diplome DSD I
  Žan Grm
 • Jezikovne napake dijakov v pisnem in ustnem izražanju kot posledica interference med slovenščino in ruščino – kako, kdaj in zakaj jih popravljati?
  Neža Zupančič Logar
 • Matematika in slovenščina z roko v roki
  Martina Kokelj, Sonja Strgar
 • Analiza oblikovne in tvorbne zmožnosti dijakov na primeru tujih priimkov moškega spola
  Ana Rotovnik Omerzu
 • Popravljanje in ocenjevanje jezika in besedil pri strokovnih tehniških predmetih
  Marko Bešlič
 • Učiteljeva povratna informacija pri urah dodatne strokovne pomoči
  Sonja Salajko
 • Formativno spremljanje pri pouku slovenščine ob primeru opisa države
  Polonca Tratar Božič
 • Povratna informacija v procesu nastajanja enogovorne dejavnosti kot projektne naloge pri pouku angleščine
  Urška Cerar
 • Formativno spremljanje učencev in vloga vrstniške povratne informacije ter vrednotenje izdelkov pri jezikovnem pouku slovenščine
  Andreja Krajnc
 • Medvrstniško vrednotenje priprav na pisanje šolske naloge – eseja
  Tjaša Markežič
 • Formativno spremljanje učencev pri slovenščini v 1. triletju osnovne šole
  Saša Mezek Zupančič, Anita Smole
 • Poučevanje slovenskega jezika za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti
  Nuša Vešligaj
 • Ali lahko računalnik opravi maturo namesto mene?
  Kaja Dragoljević
 • Povratna informacija – ko se na poti učenja srečata dijak in učitelj
  Ana Ogrič

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Najavljeno

22 December 2023

Kako citirati

Pori, E., & Arhar Holdt, Špela (Eds.). (2023). Popravljanje jezika in besedil: učiteljska povratna informacija v šolski praksi: zbornik konference. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612972394