Šolsko medkulturno mentorstvo: priročnik za izvajanje učne pomoči učencem priseljencem

Avtorji

Klara Skubic Ermenc (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

šolsko medkulturno mentorstvo, učna pomoč, učenci priseljenci

Kratka vsebina

Šolsko medkulturno mentorstvo razumemo kot odnos med študentom (mentorjem) in učencem priseljencem (mentorirancem), preko kate­rega študent učencu zagotavlja pomoč pri njegovem učnem in oseb­nostnem razvoju, še posebej pa na čustvenem in socialnem področju. Priročnik je namenjen predvsem študentom, ki se odločijo za medkulturno mentorstvo, bodisi v okviru predmeta Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju, ki ga študentje izberejo na Oddelku za pedagogiko in andragogiko UL FF, bodisi v okviru drugih sorodnih študijskih in obštudijskih obveznosti in dejavnosti. Priročnik pa lahko koristi tudi vsem, ki delajo z učenci priseljenci in iščejo praktične smernice za nudenje pomoči učencem priseljencem pri učenju jezika, učne snovi in vključevanju v šolsko skupnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

December 27, 2023