Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Avtorji

Špela Arhar Holdt (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Simon Krek (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana

Ključne besede:

govorni korpusi, uporabniki, zapis govora, korpusna gradnja, označevanje jezikovnih napak, učni korpus, povzemanje besedil

Kratka vsebina

Strateško načrtovan in neprekinjen razvoj jezikovnih virov, tehnologij in storitev je ključnega pomena za vsak jezik oz. jezikovno skupnost – je temeljni pogoj, da se lahko posameznice in posamezniki nemoteno vključujemo v nove načine komunikacije, dela in preživljanja prostega časa v sodobni družbi. Za slovenščino sta premišljenost in usklajenost še toliko pomembnejši, saj je razvojna naloga enaka, raziskovalno-razvojna skupnost, ki se ji posveča, pa manjša kot pri jezikih z več govorci. Načrtovanje digitalne infrastrukture za sodobno slovenščino v tem trenutku še ni optimalno, pozitivno pa je, da se problematiki na nacionalni ravni posveča vedno več pozornosti. Primer dobre prakse raziskovalno-razvojnega projekta, ki je povezal deležnike v slovenskem prostoru in združil znanja različnih raziskovalnih inštitucij ter jezikovnotehnoloških podjetij, je Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO), ki sta ga med leti 2020 in 2023 financirala Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropski sklad za regionalni razvoj. Pričujoča monografija je namenjena študentom in študentkam, predavateljem in predavateljicam, raziskovalcem in raziskovalkam, razvijalcem in razvijalkam ter vsem, ki bi radi bolje razumeli namen, sestavo in način gradnje predstavljenih projektnih rezultatov. Pomemben doprinos dela je, da pogled usmerja v prihodnost in opredeljuje korake, ki so pred nami. Zato bo uporabno branje tudi za pripravljavce in pripravljavke nacionalnih razvojnih strategij in druge področne odločevalce in odločevalke.

Poglavja

 • Uvodnik
  Špela Arhar Holdt, Simon Krek
 • Zbiranje gradiv za govorne korpuse med Scilo in Karibdo
  Darinka Verdonik
 • Transkribiranje govora pri izdelavi govorne baze Artur
  Od pogovornih k standardiziranim zapisom
  Mitja Trojar, Andreja Bizjak
 • Prihodnost korpusa Šolar
  Špela Arhar Holdt, Eva Pori, Iztok Kosem
 • Prvi korpus slovenščine kot tujega jezika KOST 1.0
  Mojca Stritar Kučuk
 • Nadgradnja učnega korpusa ssj550k v SUK 1.0
  Špela Arhar Holdt, Simon Krek, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Tomaž Erjavec, Polona Gantar, Tina Munda, Nejc Robida, Luka Terčon, Slavko Žitnik
 • Zasnova splošnega ogrodja in podatkovnega modela za obdelavo naravnega jezika – ANGLEr
  Slavko Žitnik
 • Slovenski meta-povzemalnik
  Aleš Žagar, Marko Robnik-Šikonja
 • Slovenski terminološki portal – nova priložnost za urejanjeslovenske terminologije
  Mateja Jemec Tomazin, Miro Romih

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

5 February 2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-256-1

Kako citirati

Arhar Holdt, Špela, & Krek, S. (Eds.). (2024). Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612972561