V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja

Avtorji

Matic Kocijančič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

recepcija Cankarja, kanonizacija Cankarja, moderna, prevodi Cankarja

Kratka vsebina

Slovenski kulturni prostor se je leta 2018 z velikim spoštovanjem, navdušenjem in široko podporo vodilnih institucij posvetil obeleževanju stote obletnice smrti Ivana Cankarja. V Ljubljani so na dan Cankarjeve smrti pisateljevo slavnostno leto strnili v Cankarjevem domu na mednarodnem simpoziju, ki so ga vsebinsko pripravili na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Po tem dogodku, na katerem so nastopili nekateri najvidnejši domači in tuji raziskovalci Cankarja, se je organizatorjem porodila zamisel o publikaciji, ki bi – v sorodnem duhu kot simpozij – predstavila širok mednarodni horizont sodobnega cankarjeslovja. Pričujoči zbornik je plod te zamisli.

Poglavja

 • Uvod
  Matic Kocijančič
 • Ivan Cankar in Evropa
  Odprta vprašanja
  Janko Kos
 • Koncepta poti in doma v literarnem delu Ivana Cankarja
  Tatiana I. Čepelevskaya
 • Cankarjeva izpoved o njegovi veroizpovedi
  Vid Snoj
 • Arhaično-materialna poetika Kurenta – kriza pisane besede
  István Lukács
 • Metafizika v Podobah iz sanj
  Dejan Kos
 • Recepcija Ivana Cankarja v Rusiji
  Anna Bodrova
 • Ivan Cankar in avstrijski literarni prostor
  Andrej Leben
 • Vrazovanje po Ivanu – Cankar v južnoslovanskih kulturnih paralelah
  Ivana Latković
 • Ivan Cankar kot temelj samoizrisa kulturne identitete slovenskih Američanov
  Nike K. Pokorn
 • Ivan Cankar v stripih
  Erwin Köstler
 • Eshatološke razsežnosti in apokaliptični motivi v Cankarjevi zbirki črtic Podobe iz sanj
  Irena Avsenik Nabergoj
 • Etični lok Cankarjevih dram
  Krištof Jacek Kozak

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

July 14, 2021

E-ISSN

2738-4780

Tiskane izdaje ISSN

2335-3376

Kako citirati

Kocijančič, M. (Ed.). (2021). V sanjah preleti človek stoletje: mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja: Vol. Acta comparativistica Slovenica 5. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610604617