Obdobja

2 Titles
 Obdobja

Obdobja so zbirka znanstvenih besedil Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

Vse knjige

Obdobja 41

Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik

Nataša Pirih Svetina (ed), Ina Ferbežar (ed)
November 17, 2022
Obdobja 40

Slovenska poezija

Darja Pavlič (ed)
November 22, 2021