Obdobja

3 Titles
 Obdobja

Obdobja so zbirka znanstvenih besedil Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

Vse knjige

Obdobja 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

Andraž Jež (Urednik zbornika); Darja Mihelič, Špela Oman, Ivan Smiljanić, Tone Smolej, Lucija Mandić, Ana Perović, Mia Hočevar, Diana Košir, Kristina Riman, Barbara Riman, Jernej Kusterle, Tomaž Toporišič, Maša Rolih, Vanja Huzjan, Marta Cmiel-Bażant, Inesa Kuryan, Neža Kočnik, Rastko Močnik, Ivana Latković, Nadežda Starikova, Felix Oliver Kohl, Tonja Jelen, Primož Mlačnik, Svetlana Kmecová, Janja Vollmaier Lubej, Ivana Zajc, Mateja Pezdirc Bartol, Nina Žavbi, Martin Vrtačnik, Jadranka Cergol, Vilma Purič, Alojzija Zupan Sosič, Andrej Leben, Monika Podlogar, Aljanka Klajnšek, Kristina Pranjić, Peter Purg, Miha Sever, Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Luka Horjak, Andrej Šurla, Luka Kropivnik, Ljudmil Dimitrov, Ljudmila Malinova-Dimitrova, Wiesław Przybyła, Pavle Jović, Boža Krakar Vogel, Vesna Mikolič, Marko Ljubešić, Erika Kum
22 November 2023
Obdobja 41

Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik

Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar (Urednik zbornika); Tjaša Alič, Tanja Jerman, Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem, Mojca Stritar Kučuk, Kaja Dolar, Ivana Petric Lasnik, Petra Seitl, Ursula Doleschal, Lisa Rieger, Katarina Dovč, Mojca Jesenovec, Melita Vešner, Kaja Dragoljević, Maja Đukanović, Jelena Budimirović, Mateja Eniko, Matej Klemen, Janja Vollmaier Lubej, Laura Fekonja Fonteyn, Tatjana Koren, Matejka Grgič, Patricija Gril, Mia Hočevar, Jasna Honzak Jahić, Elizabeta Jenko, Tina Jugović, Jasmina Šuler Galos, Matej Klemen, Senja Pollak, Damjan Huber, Mateja Lutar, Magda Lojk, Meta Klinar, Staša Pisek, Helena Šter, Svetlana Kmecová, Erika Kum, Maja Bitenc, Marko Ljubešić, Mateja Kosi, Maja Mezgec, Nataša Gliha Komac, Jun Mita, Gjoko Nikolovski, Kaja Pšeničnik, Matic Pavlič, Sara Andreetta, Penka Stateva, Artur Stepanov, Anita Peti-Stantić, Damjan Popič, Vilma Purič, Barbara Riman, Martina Rodela, Marko Stabej, Jana Šter, Ana Toroš, Saša Vojtech Poklač
17 November 2022
Obdobja 40

Slovenska poezija

Darja Pavlič (Urednik zbornika); Nadežda Starikova, Dubravka Đurić, Bojana Stojanović Pantović, Mateja Eniko, Ina Poteko, Alja Primožič, Alenka Jensterle Doležal, Vita Žerjal Pavlin, Jožica Jožef Beg, Vilma Purič, Barbara Siegel Carlson, Daniel Pavlović, Alojzija Zupan Sosič, Brane Senegačnik, Richard Jackson, Marlena Gruda, Seth Michelson, Marjetka Golež Kaučič, Tonja Jelen, Janez Dular, Franci Just, Samo Korelec, Miha Marek, Andrej Šurla, Katarina Jaklitsch Jakše, Marija Klobčar, Marijan Dović, Denis Poniž, Marcello Potocco, Irena Novak Popov, Tjaša Jakop, Anja Zidar, Barbara Bednjički Rošer, Dragica Haramija, Jasna Švajger, Renata Debeljak, Ana Perović, Tanja Slemenjak, Špela Zupan, Ivana Zajc, Mateja Pezdirc Bartol, Ana Bogataj, Katarina Podbevšek, Luka Horjak, Luka Kropivnik, Marta Cmiel-Bażant, Neža Zajc, Marija Stanonik, Miran Špelič, Engelbert Logar, Špela Sevšek Šramel, Jana Šnytová, Hana Mžourková, Aleš Kozár, Ana Toroš, Saša Vojtech Poklač, Miloslav Vojtech, Svetlana Kmecová, Marko Trobevšek, Ljudmil Dimitrov, Pavle Jović, Maja Đukanović, Marko Ljubešić, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto, Biserka Bobnar, Vesna Mojsova-Čepiševska, Sonja Dolžan, Viktorija Blažeska, Chiara Santambrogio, Meta Klinar, Olena Dzjuba-Pogrebnjak, Matej Hriberšek, Špela Oman, Kristina Pranjić, Iztok Osojnik, Sheri Sherman Cohen
22 November 2021