Intercomprehensio Slavica

Avtorji

Roland Marti (ed)
Univerza v Posarju, Saarbrücken, Nemčija
Patrice Pognan (ed)
Nacionalni inštitut za orientalske jezike in kulture, Pariz, Francija
Mojca Schlamberger Brezar (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

medjezikovno razumevanje, slovanski jeziki

Kratka vsebina

Med temami XVI. mednarodnega kongresa slavistov medjezikovno razumevanje ni bilo posebej izpostavljeno, zato smo se odločili prispevati tematski blok, ki bi se ukvarjal s tem fenomenom, kar je MKS sprejel. Da bi združili teorijo in prakso, smo se potrudili in s svojimi prispevki zagotovili prisotnost kar največjega možnega števila različnih slovanskih jezikov. Poleg tega smo spodbujali rabo manj razširjenih slovanskih jezikov. V tematskem bloku so bili tako zastopani češčina, dolnja lužiška srbščina, kašubščina, ruščina, slovaščina in slo­venščina, ki se jim je kot edini neslovanski jezik pridružila angleščina (saj tajmirskega pidžina ni bilo možno predstavljati v jeziku samem). Glede na diskusijo, ki je sledila predstavitvam, se nam je zdel rezultat pozitiven, saj se je izkazalo, da medjezikovno razumevanje deluje! Ob uspešnem zaključku tematskega bloka smo se tako organizatorji odločili, da bomo po kongresu objavili prispevke. Ti so v knjigi predstavljeni po istem vrstnem redu kot v tematskem bloku.

Poglavja

 • Uvod
  Roland Marti, Patrice Pognan, Mojca Schlamberger Brezar
 • Avant-propos
  Roland Marti, Patrice Pognan, Mojca Schlamberger Brezar
 • Mjazsobne rozměśe słowjańskich rěcow z wósebnym źiwanim na serbskej rěcy
  Roland Marti
 • Znalost lingvistického systému pro vzájemné porozumění
  Patrice Pognan
 • Interkomprehenzia slovenčiny a češtiny v kontexte západoslovanských jazykov
  Katarína Chovancová
 • Wzôjné rozmienié kaszëbsczégò i pòlsczégò jãzëka
  Hanna Makurat-Snuzik
 • Русско-болгарская взаимопонятность в свете лингвистических и статистических моделей славянской рецептивной многоязычности
  Tanja Avgustinova, Irina Štenger
 • Medjezikovno razumevanje na področju bivše Jugoslavije
  Slovenščina in srbohrvaščina
  Mojca Schlamberger Brezar
 • Taimyr Pidgin Russian and Native Russian
  How Close Are They?
  Dieter Stern
 • Medjezikovno (ne)razumevanje
  Zgodovinski vpogled na primeru bivše Jugoslavije
  Gregor Perko
 • Prema metodici međusobnog sporazumijevanja među slavenskim jezicima
  Primjer hrvatskog, slovenskog i češkog jezika
  Grégoire Labbé

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

July 8, 2020