Spletni žanri v prevodu

Avtorji

Martin Anton Grad
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

retorične konvencije, trženjske spletne strani, slovenščina, angleščina, prevajanje spletnih besedil iz slovenščine v angleščino, kontrastivna retorika

Kratka vsebina

Monografija obravnava vprašanje medkulturnih retoričnih razlik na slovenskih in angleških spletnih straneh. Preučuje razlike v retoričnih konvencijah v žanru trženjskih spletnih strani, in sicer na dveh nivojih. Na prvem se osredotoča na razlike med izvirnimi slovenskimi in izvirnimi angleškimi spletnimi besedili, na drugem pa na premike pri prevajanju spletnih besedil iz slovenščine v angleščino. Teoretsko izhodišče predstavljajo raziskave s področja kontrastivne retorike, žanrske analize, prevodoslovne raziskave in raziskave s področja digitalnih medijev. Metodološki okvir temelji na socioloških in antropoloških raziskavah, ki so bile nadgrajene v analitični model, prilagojen za kontrastivno preučevanje retoričnih konvencij. Model kulturnih vrednot je razdeljen na pet kulturnih dimenzij, ki se naprej delijo na petnajst operativnih spletnih pojavnic. Raziskava temelji na korpusu šestdesetih sklopov trženjskih spletnih strani v slovenščini in angleščini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

December 30, 2020

Tiskane izdaje ISSN

2335-335X