Kozmopolitski patriotizem: historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme

Avtorji

Ksenija Vidmar Horvat
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

kozmopolitstvo, filozofske, kulturne in družboslovne dediščine, teorija nacionalizma in patriotizma

Kratka vsebina

Znanstvena monografija v slovenski prostor prinaša razpravo, ki sodi na trenutno najbolj aktualno teoretsko področje raziskovanja filozofskih, kulturnih in družboslovnih dediščin kozmopolitstva. Teorija kozmopolitstva je v zadnjih desetih letih doživela nepričakovan razcvet, ki ga mnogi avtorji povezujejo s koncem hladne vojne in novim razmislekom o možnostih globalne pravične družbene ureditve. Izhodišča za tovrstno razpravo so vzeta iz razsvetljenske tradicije in predvsem Kantove filozofske utemeljitve svetovnega državljana. Danes se ta filozofska paradigma umešča na presečišče mnogoterih teoretskih, v glavnem interdisciplinarnih raziskovanj, ki poskušajo oblikovati nov družbeni model članstva, pripadanja in državljanstva v postnacionalnem in transnacionalnem kontekstu globalne družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

June 16, 2021