Odprte sociološke agende – globalizacija, demokracija in intelektualci

Avtorji

Rudi Rizman
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

globalizacija, sociološko raziskovanje

Kratka vsebina

Avtor se v knjigi zavzema za bolj robustno analitično, spoznavno in teoretično razumevanje na področju sociološkega raziskovanja globalizacije. Sociologija je v tem pogledu naredila nekaj spodbudnih korakov, ko se je od raziskovanj procesov osredotočila na strukturne vidike globalizacije. Obe prizadevanji sta na eni strani prispevali k obogatitvi konceptualnega repertoarja na tem raziskovalnem področju in na drugi k prevladovanju tradicionalnega metodološkega nacionalizma v korist metodološkega globalizma. Vse to pa bi bilo samo po sebi nezadostno, če bi sociologija ostala samo pri razvijanju lastnih metodoloških predpostavk in ne bi svojih prizadevanj v tem pogledu usmerila tudi v vrednostno opredeljevanje kot nujnemu pogoju za človeka in družbe vrednemu osmišljanju in udejanjanju globalizacije – k njeni demokratizaciji. Tukaj avtor v prvi vrsti izpostavi vlogo diskurza globalne civilne družbe kot ključnega intervencijskega dejavnika, brez katerega lahko enostavno pozabimo na to, da bi ali bo globalizacija zadovoljevala avtentične interese družbenih skupnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

June 30, 2021

Kategorije