Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

Avtorji

Špela Arhar Holdt (ed)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

sodobna slovenščina, slovnični podatki, korpusno jezikoslovje, strojno luščenje, odprte digitalne baze

Kratka vsebina

Monografija Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode je nastala na istoimenskem raziskovalnem projektu ARRS (2017--2020) in predstavlja projektne rezultate treh različnih vrst: nove postopke za strojno pridobivanje jezikovnih podatkov iz referenčnih korpusov Gigafida in GOS (sodobna pisna in govorjena slovenščina), novo orodje za uporabniško prijazno izvažanje korpusnih podatkov ter odprto dostopne podatkovne baze z informacijami različnih jezikovnih ravnin. Novi postopki in podatki so uporabni za različne namene, od jezikoslovnih raziskav do strojnega procesiranja sodobne slovenščine, v končni fazi pa tudi za korpusno osnovani slovnični opis sodobne slovenščine.

Poglavja

 • Predgovor
  Špela Arhar Holdt
 • Analize za nadgradnjo učnega korpusa ssj500k
  Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej
 • Zasnova in uporaba korpusnega luščilnika LIST
  Jaka Čibej, Špela Arhar Holdt, Marko Robnik-Šikonja
 • Oblikoslovni vzorci za strojno procesiranje slovenščine
  Špela Arhar Holdt
 • Strojno luščenje medbesednih povezav v oblikoslovnem leksikonu Sloleks 2.0
  Jaka Čibej
 • Opis modela za pridobivanje in strukturiranje kolokacijskih podatkov iz korpusa
  Simon Krek, Polona Gantar, Iztok Kosem, Kaja Dobrovoljc
 • Zapis kanonične oblike frazeoloških enot v Leksikonu večbesednih enot za slovenščino
  Polona Gantar
 • Strojno prepoznavanje idiomov z globokimi nevronskimi mrežami
  Tadej Škvorc, Polona Gantar, Marko Robnik-Šikonja
 • Strojno berljiv Vezljivostni leksikon slovenskih glagolov
  Polona Gantar
 • Leksikon formulaičnih besednih nizov v pisni in govorjeni slovenščini
  Kaja Dobrovoljc

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

December 6, 2021