O učitelju in njegovih vlogah

Avtorji

Danijela Makovec Radovan
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

izobraževanje, učenje, poučevanje, vzgoja, pedagogika

Kratka vsebina

V pričujoči monografiji smo za izhodišče postavili tezo, da učitelj pri svojem delu vedno opravlja več kot eno vlogo in njegove vloge so med seboj tudi prepletene. Tako ne moremo preprosto pristati na logiko, da je njegova osrednja vloga bodisi samo izobraževalna bodisi samo vzgojna, temveč moramo, kadar govorimo o učitelju, vedno upoštevati večdimenzionalnost vlog, ki sestavljajo koherentno celoto. V prvem delu smo se najprej lotili zgodovinskega pregleda ter odgovarjali na vprašanje, kako so vlogo učitelja pojmovali avtorji, ki jih danes razumemo kot prepoznavne oz. vidnejše avtorje posameznih zgodovinskih obdobij. Sledi preskok v 20. stoletje, ko so spremembe, ki so se dogajale po drugi svetovni vojni, vplivale tudi na šolske razmere. V drugem delu monografije obravnavano problematiko proučujemo v luči sodobnih pedagoško-psiholoških diskurzov. Monografijo zaključujemo s pregledom dejavnikov, ki pomembno določajo vlogo učitelja, pri čemer posebno pozornost namenjamo konceptu spoštovanja ter obdobju kriznega izobraževanja na daljavo, ki je prineslo nekaj sprememb tudi znotraj pojmovanja vlog učitelja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Izdano

December 8, 2022