Ekosistemska družbena ureditev. Drugi zvezek: Slovenija in Evropa

Avtorji

Dušan Plut
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

okolje, družbena ureditev, ekosistem, ekosocialni kapitalizem, ekosolidarizem, demokratični ekosocializem

Kratka vsebina

Knjiga Ekosistemska družbena ureditev je interdisciplinarno zasnovano delo, ki ga sestavljata dva vsebinsko sklenjena zvezka. V prvem zvezku z naslovom Podstati in gradniki ekosistemske družbene ureditve so uvodoma orisana zgodovinsko podedovana in nova protislovja 21. stoletja. Usmeritve iz prvega zvezka se v drugem zvezku – Slovenija in Evropa – nadgradijo v konkretno zasnovo udejanjanja podstati in gradnikov nove družbene ureditve tako na ravni Slovenije kot tudi na nadnacionalni ravni v Evropski uniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Forthcoming

March 28, 2023

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-297-067-3