Sodobna šola in pouk v luči didaktične zapuščine Franceta Strmčnika

Avtorji

Damijan Štefanc (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jana Kalin (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

pouk, vzgoja in izobraževanje, didaktika, pedagogika, učitelji, izobraževalci učiteljev

Kratka vsebina

Pričujoča monografija prinaša teoretske razmisleke in rezultate empiričnih raziskav na raznolikih področjih, s katerimi se je znanstveno in raziskovalno ukvarjal prof. dr. France Strmčnik (10. 7. 1928 – 30. 11. 2020), zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Njegovo pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo je zaznamovalo številne generacije študentov, učiteljev in svetovalnih delavcev ter kritično sooblikovalo razvoj slovenske pedagoške znanosti, še zlasti didaktike. Avtorice in avtorji so v svojih prispevkih izhajali z bogate zapuščine profesorja Strmčnika, njegovih teoretičnih spoznanj in strokovnih pogledov. Njihovo aktualnost so presojali z vidika sodobnih izzivov vzgojno-izobraževalnega dela, pedagoške teorije in ožjih didaktičnih vprašanj. V svojih prispevkih so prikazali, kako se je izbrano didaktično področje razvijalo, v kolikšni meri so znanstvena stališča in strokovna prizadevanja prof. Strmčnika aktualna še danes, kako so se uveljavila v vzgojno-izobraževalnih sistemskih rešitvah ter kolikšen je njihov potencial za nadaljnji razvoj didaktične teorije in vzgojno-izobraževalne prakse na različnih ravneh izobraževanja. Avtorji monografije so sodelavci prof. Strmčnika, njegovi študentje in doktorandi, študenti teh študentov, pa tudi avtorji, ki so delo prof. Strmčnika spoznavali predvsem preko njegovih številnih člankov in znanstvenih monografij.

Poglavja

 • Knjigi na pot
  Damijan Štefanc, Jana Kalin
 • Iskanje ravnovesja v vrtincu pedagoških teoretskih diskurzov
  Zdenko Medveš
 • Pomen didaktičnih načel za učiteljevo strokovno utemeljeno izbiro učnih oblik
  Romina Plešec Gasparič, Milena Valenčič Zuljan
 • Individualizacija, diferenciacija, personalizacija: ključne značilnosti in konceptualne razlike
  Damijan Štefanc
 • Prepoznavanje nadarjenih učencev in vzgojno-izobraževalno delo z njimi kot izziv učiteljeve pedagoške usposobljenosti
  Jana Kalin
 • Teoretska opredelitev problemskega pouka in njegova uveljavljenost v pedagoški praksi
  Milena Ivanuš Grmek, Marija Javornik, Monika Mithans
 • Izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev za timsko delo kot udejanjanje osnovnih didaktičnih načel
  Alenka Polak
 • Programirani pouk v sodobnem, tehnološko podprtem okolju
  Matej Urbančič
 • Nameni učiteljevega ocenjevanja znanja
  Primerjava informativne in motivacijske vrednosti opisnih in številčnih ocen
  Mojca Žveglič Mihelič, Janez Vogrinc

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Izdano

November 16, 2023