E-GeograFF

12 Titles
 E-GeograFF

Monografije iz serije E-GeograFF predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

E-ISSN 1855-8968

Vse knjige

E-GeograFF 12

Razvoj turistične destinacije na primeru občine Kamnik

Dejan Cigale, Barbara Lampič
April 15, 2019
E-GeograFF 11

Dinarski kras: Severni Velebit

Uroš Stepišnik (ed)
January 8, 2019
E-GeograFF 10

Dinarski kras: Plitvi kras Zgornje Pivke

Uroš Stepišnik
July 5, 2018
E-GeograFF 09

Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije

Barbara Lampič (ed), Jernej Zupančič (ed)
July 12, 2018
E-GeograFF 08

Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo

Dejan Cigale
July 11, 2018
E-GeograFF 07

Regionalni viri Slovenije: vodni viri Bele krajine

Barbara Lampič, Dušan Plut, Tajan Trobec
July 6, 2018
E-GeograFF 06

Poledenitev Trnovskega gozda

Blaž Kodelja, Manja Žebre, Uroš Stepišnik
July 5, 2018
E-GeograFF 02

Glaciokras Lovčena

Uroš Stepišnik, Manja Žebre
July 5, 2018
E-GeograFF 01

Udornice v Sloveniji

Uroš Stepišnik
July 5, 2018