Romi in romska naselja v Sloveniji

Avtorji

Jernej Zupančič
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija

Ključne besede:

Romi, romska naselja, Slovenija

Kratka vsebina

Delo je posvečeno predvsem fenomenu romskih naselij v Sloveniji. To so prostor-sko-socialne enote, v katerih predstavljajo Romi večino prebivalstva. Po imenu so del ostalih (slovenskih) naselij, po strukturi so vsaj izvorno suburbani ali ruralni slumi, po velikosti pa tvorijo separatni del drobnonaselbinskega sistema. Le sedem jih ima več kot 200 in le dve več kot 500 prebivalcev. Ostala so manjša, prevladujejo naselbine s 50 do 100 prebivalcev. Naselja so se pričela oblikovati v zadnjem stoletju, intenzivneje pa predvsem po drugi svetovni vojni v času prevlade industrijske paradigme slovenske družbe. Zaradi odsotnosti načrtovanja, pomanjkanja sredstev in prenesenih vzorcev bivanja in načina življenja so se romska naselja oblikovala v lokacijsko, strukturno in fiziognomsko nekoliko poseben, in od slovenskega večinoma ločen del naselbinskega sistema. V delu je podrobneje analizirana geneza romskih naselbin, njihova lokacija, današnja prostorska struktura, infrastrukturna opremljenost in osvetljeni različni problemi.

Downloads

Download data is not yet available.

Najavljeno

29 July 2021

Kako citirati

Zupančič, J. (2021). Romi in romska naselja v Sloveniji. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610605133