Z jeziki danes za jutri: aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur: zbornik povzetkov prispevkov konference

Avtorji

Mojca Leskovec (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Irena Samide (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

poučevanje jezikov, raznojezičnost, inovativne učne metode, govorjenje, digitalne tehnologije, strokovne spretnosti

Kratka vsebina

Živimo v času, polnem intenzivnih družbenih sprememb, ki zahtevajo tudi prevetritev na področju jezikovnega izobraževanja na vseh ravneh, od predšolske, osnovnošolske in srednješolske do visokošolske, še posebej, če želimo izoblikovati jezikovne uporabnike in uporabnice za 21. stoletje, ki bodo sposobni kritičnega mišljenja in reševanja problemov, strpnega sporazumevanja in medkulturnega dialoga, sodelovanja in timskega dela, jezikovne uporabnike in uporabnice, ki bodo globalno in lokalno družbeno odgovorni ter usposobljeni za kreativno in inovativno delovanje. Ob zaključku Leta jezikov FF in kot uvod v naslednje študijsko leto, posvečeno učiteljem in učiteljicam, je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani oktobra 2023 priredila konferenco Z jeziki danes za jutri: aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur. Na konferenci so se jim, tako z znanstvenoraziskovalnega kot strokovnega oz. praktičnega vidika primerov dobrih praks, pridružili številni učitelji in učiteljice z vseh ravni izobraževanja ter strokovnjaki in strokovnjakinje z različnih področij. Obravnavali so tematska področja raznojezičnosti, inovativnih učnih metod in pristopov, govorjenja kot ene ključnih kompetenc prihodnosti, digitalnih tehnologij kot didaktičnega pripomočka ter povezovanja jezikovnih in strokovnih spretnosti. V te kategorije so, z izjemo uvodnih plenarnih prispevkov, uvrščeni tudi povzetki prispevkov udeležencev in udeleženk konference, zbrani v tem zborniku.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

4 October 2023

Kako citirati

Leskovec, M., & Samide, I. (Eds.). (2023). Z jeziki danes za jutri: aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur: zbornik povzetkov prispevkov konference. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612971786