Odlična FF: odlični znanstvenoraziskovalni dosežki raziskovalk in raziskovalcev FF UL v letih 2022/23

Avtorji

Sašo Jerše (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ema Karo (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete

Kratka vsebina

Dnevi ZIFF so dnevi, ko se naše znanosti – morda bolj in drugače, kot jim je sicer običajno – odprejo druga drugi in svetu in predstavijo svoje raziskovanje in sadove svojih raziskav, pokažejo, razkažejo mestu in svetu svoja spoznanja. So pa Dnevi ZIFF tudi dnevi, ko se naše znanosti lahko pozorno – morda pozorneje, kot jim je sicer običajno – zazrejo v svet, v katerem živimo, in še enkrat premislijo svojo vlogo v svojem in vseh nas svetu, svoj pomen za svet in svojo dolžnost do sveta. Naš svet, tako naš slovenski svet kakor naš svetovni svet in čas, pa je iz tirnic. Dolž­nosti naših znanosti bi ob tem ne mogle biti večje. Nič namreč ne bomo za to, da bi nekoč spet prišli v znosni tir in tek sveta, bolj potrebovali kakor prav znanosti, prav posebej humanističnih in družboslovnih znanosti. Znanosti o človeku so, o nas, o vsakem izmed nas. Pogum bo potreben za to, osebni, državljanski, raziskovalni in civi­lizacijski pogum. Spoznanja, ki jih prinašajo odlične raziskave naših znanosti, ga vsa izkazujejo.

Downloads

Download data is not yet available.

Prenosi

Izdano

8 March 2024

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-274-5

Kako citirati

Jerše, S., & Karo, E. (Eds.). (2024). Odlična FF: odlični znanstvenoraziskovalni dosežki raziskovalk in raziskovalcev FF UL v letih 2022/23. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789612972745