O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani

Avtorji

Katja Mahnič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Barbara Pihler Ciglič (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

nastanek in razvoj Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pomen jezika in besedil, umetnost, kvalitativni pogled na svet in družbo, reforma univerze, humanost, humanizem

Kratka vsebina

Pričujoča publikacija prinaša prispevke udeleženk in udeležencev dveh izmed osrednjih dogodkov, ki jih je Filozofska fakulteta organizirala, da bi v letu 2019 obeležila stoletnico obstoja - ciklusa javnih predavanj Govori FF in znanstvenega simpozija Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja. Pogled v preteklost, vizije za prihodnost. Prispevki se prepletajo v šestih sklopih: ars poetica, historia facultatis et universitatis, litterae slovenicae, transitio, societas in humanitas. Znotraj široke vsebinske zasnove se avtorice in avtorji ozirajo v preteklost, v kateri iščejo ključne vzroke in premike, ki so pripeljali do današnjega položaja humanistike in družboslovja.  Po drugi strani pa kritično pretresajo sedanjost ter skušajo začrtati možnosti in vizijo za prihodnost: razpravljajo o umetnosti, o nastanku in razvoju fakultete in univerze, njenih strokovnih področjih in ljudeh v najširšem pomenu besede. Razmišljajo o naravi odnosa z drugimi akademskimi središči doma in v tujini, o pomenu jezika, komunikacije, besedil ter o konceptualizaciji kvalitativnega pogleda na svet in družbo, o reformi univerze in, nenazadnje, o temeljnih kriterijih humanosti in humanizma. 

Poglavja

 • O poslanstvu humanistike in družboslovja ob stoletnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
  Uvodnik
  Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič
 • Pesnik na FF
  Boris A. Novak
 • Tantae molis erat seminarium condere philologicum Labacensem
  Začetki Oddelka za klasično filologijo na ljubljanski univerzi
  Matej Hriberšek
 • Slovenska etnologija in njena razpotja
  Od kritike ljudske kulture do njenih uporabnih snovanj
  Rajko Muršič
 • Sto let geografije na ljubljanski univerzi
  Jernej Zupančič
 • Vloga Vebra in Meinongove knjižnice pri začetkih študija filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani
  Andrej Ule, Ana Mehle
 • Kakšna je »duša« filozofske knjižnice?
  Marjetka Ščelkov
 • »Duši ne najdeš meja, tako globok logos ima«
  Izjemna nacionalna in mednarodna aktualnost ustvarjalnih znanstvenih, strokovnih, družbenih in človeških prispevkov prof. dr. Vojana Rusa (s kratkim orisom njegovega življenja in dela)
  Velko S. Rus
 • Filozofska fakulteta v Ljubljani in ustanavljanje novih fakultet
  Kajetan Gantar
 • Češko-slovaški kontekst pri nastajanju Univerze Komenskega v Bratislavi
  Anna Zelenková
 • Graška univerzitetna predavanja o slovenski literaturi v slovenščini do leta 1919
  Tone Smolej
 • Slovenska literarna veda na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (1919–2019)
  Janko Kos
 • Filološko izročilo profesorja Antona Slodnjaka
  Aleksander Skaza
 • Perspektive humanistike in slovenistična literarna veda
  Miran Hladnik, Urška Perenič
 • Uporabno jezikoslovje – medstrokovno stičišče in križišče humanističnih, družboslovnih, naravoslovnih … ved
  Albina Nećak Lük
 • Vloga Filozofske fakultete pri razvijanju mladinske književnosti 1919–2019
  Milena Mileva Blažić
 • Vloga in prihodnost besedila
  Andrej Blatnik
 • Prelomnost in kontinuiteta tranzicij
  Remake slovenske zgodovine 20. stoletja
  Marta Verginella
 • Tranzicije in modernizacije v sodobni slovenski zgodovini
  Božo Repe
 • Otroštvo, odraščanje in izobraževalni proces
  Ljubica Marjanovič Umek
 • Raziskovanje robov spregledanih družbenih skupin žensk
  Milica Antić Gaber
 • Družba, zasičena s komuniciranjem
  Jože Vogrinc
 • Svet v sosvetju
  Globalizacija in humanizem
  Cvetka Hedžet Tóth
 • Humaniores litterae in nacionalna kultura
  K vprašanju jezikovno artikulirane skupnosti
  Marko Marinčič
 • Prihodnost humanistike in pojem humanologije v delu Mihaila Epštejna
  Igor Škamperle
 • Humanost človeka versus humanost stroja
  Od homo deus k deus machina
  Borut Ošlaj
 • Meddisciplinarnost humanistike in medicine
  Mojca Ramšak
 • Vloga humanistike v sodobnem globaliziranem svetu
  Pomen filološke analize klasičnih besedil za razumevanje sodobne kitajske družbe na primeru ideologizacije pojma harmonije
  Jana S. Rošker
 • Summary

Downloads

Download data is not yet available.

Izdano

3 June 2021

Kako citirati

Mahnič, K., & Pihler Ciglič, B. (Eds.). (2021). O poslanstvu humanistike in družboslovja: ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. Založba Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610604549