Človek, žival: poglavja o njunih soočanjih

Avtorji

Sašo Jerše (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Mateja Gaber (ed)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

človek, žival, etika, pravo, veterina, umetnost, sociologija, živalskost v jeziku

Kratka vsebina

Človek in žival – o njunem sobivanju že več kot dva tisoč let razmišlja­jo filozofi, raziskujejo ga znanstveniki, o njem pišejo literati in pojejo pesniki. Človeka in žival upodabljajo umetniki in tudi letošnja vsebina Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti! izpostavlja človeka in žival ter raziskuje njun odnos ter soodvisnost. V pričujoči znanstveni monografiji boste našli prispevke, ki obravnavajo sobivanje človeka in živali v različnih kontekstih: naravoslovnem, družboslovnem, humanističnem in umetniškem, ali natančneje, prispevki posegajo na področje zgodovine, literarne zgodovine, umetnostne zgodovine, filologije, filozofije, antropologije, sociologije, psihologije, prava, bibliotekarstva, didaktike, veterinarske medicine, bioetike in prepleta vsega naštetega.

Poglavja

 • Predgovor
  Mateja Gaber
 • Lipicanci gredo v Strasbourg
  Boris A. Novak
 • Lipicanci gredo na oder zgodovine
  Boris A. Novak
 • Živali, etika in normativnost v Platonovem dialogu Gorgija
  Blaž Zabel
 • Plinijev opis živalskega sveta in njegovi viri
  Matej Hriberšek
 • Žival v rimskem pravu
  Marko Kambič
 • Razvoj živinozdravstva od skromnih začetkov do moderne znanosti
  Andrej Pengov
 • Sokol v nemški poeziji visokega srednjega veka
  Mateja Gaber
 • Razvoj in struktura odnosa med človekom in drugimi živalmi
  Tim Prezelj
 • Po sledeh živinozdravstva in zdravstvenih nadlog goveda na Kranjskem in Štajerskem v 17. stoletju
  Tadej Pavković
 • Maska (koza) in koledovanje v romunskih običajih
  Florin Cioban, Ioana Jieanu
 • Podobnosti in razlike v zgradbi udomačenih živali in človeka
  Jana Brankovič
 • Virusne bolezni
  Načini širjenja virusa afriške prašičje kuge in biovarnostni ukrepi
  Irena Golinar Oven
 • Odnos tiska do živali v 19. in v začetku 20. stoletja
  Marija Mojca Peternel
 • Knjižnice kot javni prostori v sobivanju z živalmi
  Katarina Švab
 • Kaj je daljše, ko se vleče, jara kača ali kurja čreva oziroma kam in kdaj pride po polžje pikl polž? Nekaj drobcev o živalskosti v jeziku
  Darko Čuden
 • Prezentacije živali pri pouku nemščine v osnovni šoli
  Andreja Retelj
 • O kurah brez glave, počenih mačkih in drugih živalskih frazemih v otroški in mladinski literaturi
  Urška Valenčič Arh
 • Od Ezopa do treh boter lisičic
  Živali v pravljicah, basnih, vezeninah, tapiserijah in še kje
  Milena Mileva Blažić
 • Književnost kot moralni opomin
  Živalske zgodbe Marie von Ebner-Eschenbach
  Irena Samide
 • Pisati ptice
  K opolnomočenju živali v sodobnem nemškem romanu
  Neva Šlibar
 • Živali in živalskost v sodobni umetnosti
  Uršula Berlot Pompe
 • Človek in pes na delovnem mestu
  Pogled na človekove psihološke potrebe, motivacijo in vedenje
  Eva Boštjančič, Maša Černilec
 • Težave pravnega položaja nečloveških živali
  Priscila Gulič Pirnat
 • Živali kot sodržavljani
  Razvoj sociologije živali
  Roman Kuhar
 • Sodržavljanka muca?
  Igor Pribac
 • Kritična animalistična pedagogika – medpresečno izobraževanje za etiko živali
  Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring, Branislava Vičar
 • Velika in mala kreatura
  Jerca Legan
 • Išči, pokaži!
  Reševalni psi
  Dušan Nečak
 • Zgodbe z druge strani
  Alenka Seliškar
 • Gojeno življenje
  Maja Klarendić
 • Človek, žival, čudež
  Sašo Jerše

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Forthcoming

September 28, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-297-160-1