Katalog

425 Titles

Psihologija subjektivnega blagostanja: znanstvena spoznanja o sreči

Andreja Avsec, Tina Kavčič, Gaja Zager Kocjan
June 23, 2022

Lingvistični atlas za študij dvojine v slovenščini

Lucien Tesnière; Mojca Schlamberger Brezar (prevod in uvod k slovenski izdaji)
June 1, 2022

Primo Levi v ogledalu

Irena Prosenc
March 31, 2022
BiblioThecaria 17

Organizacija knjižničnih zbirk

Marija Petek, Tereza Poličnik-Čermelj, Alenka Šauperl, Katarina Švab
March 29, 2022
GeograFF 25

Geografski oris občine Loški Potok

Matej Ogrin (ed)
January 26, 2022
2

Estereotipos y prejuicios en/sobre las culturas, literaturas, sociedades del mundo hispánico

Anđelka Pejović (ed), Vladimir Karanović (ed)
January 1, 2022
VAZ 1

Podobe iz daljnih dežel: stare vzhodnoazijske razglednice v slovenskih javnih zbirkah

Chikako Shigemori Bučar (ed), Maja Veselič (ed)
December 14, 2021

Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec

Borut Mikulec (ed), Sonja Kump (ed), Tadej Košmerl (ed)
December 10, 2021
Obdobja 40

Slovenska poezija

Darja Pavlič (ed)
November 22, 2021

The History of Archaeology in the Western Balkans

Predrag Novaković
October 26, 2021

Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pristopov

Karmen Urška Modic, Gregor Žvelc
October 26, 2021

Zgodovina glasbe na Slovenskem III: Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918

Aleš Nagode (ed), Nataša Cigoj Krstulović (ed)
October 25, 2021

Kolokacije v slovenščini

Iztok Kosem (ed)
October 8, 2021

Izzivi kontrastivnega jezikoslovja

Vesna Požgaj Hadži (ed)
October 1, 2021

Na stičišču mnogoterih svetov: azijske študije v Sloveniji

Mateja Petrovčič (ed), Luka Culiberg (ed)
September 30, 2021

Razumeti glasbo: igra zaznave in spoznanja

Matjaž Barbo
September 16, 2021
AE gradiva št. 7

Razgledi treh dolin

Blaž Bajič (ed), Ana Svetel (ed), Veronika Zavratnik (ed)
September 16, 2021

Prostovoljstvo v Sloveniji: psihološki pogledi in raziskave

Eva Boštjančič (ed), Katarina Babnik (ed)
August 12, 2021

Romi in romska naselja v Sloveniji

Jernej Zupančič
July 29, 2021

Prehod v odraslost: sodobni trendi in raziskave

Maja Zupančič (ed), Melita Puklek Levpušček (ed)
July 21, 2021

Pomen v glasbi in glasba v pomenu

Matjaž Barbo
July 19, 2021

Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Ioana Jieanu (ed), Katarina Marinčič (ed), Marjana Šifrar Kalan (ed)
July 19, 2021

Študenti na prehodu v odraslost

Melita Puklek Levpušček (ed), Maja Zupančič (ed)
July 12, 2021

Slovensko leksikalno pomenoslovje

Ada Vidovič Muha
June 30, 2021

Hispanistična razpotja: Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez

Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič, Barbara Pihler, Maja Šabec (ostali avtorji)
June 29, 2021
Acta comparativistica Slovenica 6

Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi

Evald Koren; Seta Knop (urednica); Tone Smolej (spremna beseda)
June 22, 2021

Kaj počne tukaj samuraj? Vzhodnoazijski predmeti v zbirki Pokrajinskega muzeja Celje: katalog občasne razstave

Barbara Trnovec, Nataša Vampelj Suhadolnik, Maja Veselič (urednik); Mina Grčar, Klara Hrvatin, Helena Motoh, Bojan Šibenik, Nataša Visočnik Gerželj, Manca Jedretič, Darian Kocmur, Ruby Knap, Vid Seth Peterson
June 1, 2021

Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Melita Puklek Levpušček (ed), Katja Depolli Steiner (ed)
May 26, 2021

Egiptovsko puščavništvo

Jan Ciglenečki (ed), Franci Zore (ed), Nena Bobovnik (ed)
April 29, 2021
Katalogi in monografije 44

Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji: tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi

Biba Teržan, Matija Črešnar; Teja Gerbec, Lucija Grahek, Mihela Kajzer, Vesna Koprivnik, Bine Kramberger, Tamara Leskovar, Mira Strmčnik Gulič, Iztok Štamfelj, Jayne-Leigh Thomas, Tatjana Tomazo-Ravnik, Borut Toškan, Rafko Urankar (sodelavci)
April 23, 2021
Historia 35

Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno

Kornelija Ajlec, Božo Repe
April 23, 2021

Izobraževalna politika: globalni in lokalni procesi

Vera Spasenović; Klara Skubic Ermenc (urednik); Nada Colnar (prevajalec)
April 22, 2021
Zupaničeva knjižnica, št. 50

Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji

Juš Škraban, Uršula Lipovec Čebron
April 22, 2021

Misli svetlobe in senc: razprave o filozofskem delu Marka Uršiča

Maja Malec (ed), Olga Markič (ed)
April 15, 2021

Južnoslovanski večer: zbrane razprave in pogovori 2018-2020

Maja Kovač (ed), Sašo Puljarević (ed)
March 31, 2021

Sociolingvistično iskrenje

Maja Bitenc (ed), Marko Stabej (ed), Andrejka Žejn (ed)
March 23, 2021
Monografije CPA 9

Izguba vrednosti arheološkega zapisa: možnosti in načini ocene

Filomena Sirovica
February 26, 2021
101-200 od 425