Historia facultatis

11 Titles
 Historia facultatis

Historia facultatis je knjižna zbirka, s katero Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obeležuje 100. obletnico svojega delovanja. Predstavlja razvoj oddelkov in delo vidnejših posameznikov, ki so pustili globoko sled v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru, ter s tem osvetljuje osrednji del slovenske intelektualne in akademske zgodovine. Pogled v preteklost odpira tudi nove perspektive za prihodnost, zato je zbirka Historia facultatis projekt, s katerim Filozofska fakulteta zaznamuje častitljivi jubilej in hkrati ustvarja nova izhodišča za kritično in ustvarjalno delo.

Vse knjige

Janko Kos in slovenska primerjalna književnost

Tone Smolej (ed)
September 14, 2023

Štirideset let lektorata romunščine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Ioana Jieanu (ed), Katarina Marinčič (ed), Marjana Šifrar Kalan (ed)
July 19, 2021

100 let germanistike na Slovenskem

Urška Valenčič Arh (ed), Irena Samide (ed)
September 16, 2020

1968: čas upora, upanja in domišljije: zgodbe študentskega gibanja 1964–1974

Darko Štrajn (ed), Goranka Kreačič (ed), Lado Planko (ed), Cvetka Hedžet Tóth (ed)
September 15, 2020

Razvoj geografije na Slovenskem

Darko Ogrin (ed)
September 23, 2019

Milan Grošelj: Izbrani spisi

Nada Grošelj (ed)
December 27, 2018